www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Informacje o Gminie › Lokalny Program Rewitalizacji
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Spotkanie dot. Programu Rewitalizacji - 25.07.2017

W dniu 8 maja 2017 r. Rada Miejska Gminy Opatówek podjęła Uchwałę nr 275/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Opatówek na lata 2017-2023.

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Miejską Gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej czy środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Stanowi on podstawę do ubiegania się o fundusze europejskie na rewitalizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Rewitalizacja to, w dosłownym znaczeniu "przywrócenie do życia, ożywienie". W odniesieniu do rewitalizacji gminy chodzi więc o to, żeby ożywić te obszary (dzielnice miejskie, sołectwa), które są ważne ze społecznego punktu widzenia. W ramach działań ujętych w Programie Rewitalizacji planowane są przede wszystkim działania społeczne na wyznaczonym obszarze, obejmujące na przykład możliwość podnoszenia kwalifikacji, pomoc w rozwiązywaniu problemów, realizację działań dla ogółu mieszkańców w przestrzeni publicznej, a także działania inwestycyjne, niezbędne dla realizacji działań społecznych.

Gmina Opatówek nie posiadała dotychczas tego typu dokumentu, przez co miała ograniczone możliwości wsparcia projektów rewitalizacyjnych z funduszy zewnętrznych. Obecnie dobiegają końca prace nad pierwszym najważniejszym etapem przygotowania Programu tj. opracowaniem pełnej diagnozy sytuacji w gminie.

W celu prezentacji wyników tego etapu oraz dyskusji nt. płynących z nich wniosków oraz dalszych krokach, zapraszamy wszystkich mieszkańców do debaty publicznej dot. Programu Rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.

Program debaty:
17:00 - 17:30 omówienie dotychczasowych wyników prac nad Programem
17:30 - 18:30 pytania i uwagi mieszkańców
18:30 - 19:30 opinie zaproszonych gości
19:30 - 20:00 podsumowanie, w tym informacja o dalszych etapach prac nad Programem

Więcej publikacji w tej kategorii:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron