www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Informacje o Gminie › Lokalny Program Rewitalizacji
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek

Do 30 sierpnia br. trwają konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja w Gminie Opatówek będzie przede wszystkim polegała na rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym związanych z wykluczeniem społecznym, bezrobociem czy niskim udziałem w życiu publicznym. W tym celu mogą być realizowane projekty obejmujące np. remonty budynków publicznych, urządzenie terenów publicznych/rekreacyjnych aktywizację społeczną i zawodową czy aktywność rekreacyjną.

Obecnie (do 30 sierpnia - środa) jest konsultowany obszar (propozycja obszaru na str. 33-35 prezentacji), w którym nastąpi realizacja projektów (maks. 30% mieszkańców oraz maks. 20% powierzchni Gminy). Proponowany obszar rewitalizacji obejmuje wskazane na załączonej mapie części Miasta oraz następujące sołectwa: Cienia Pierwsza, Cienia Druga, Cienia Trzecia, Dębe-Kolonia, Nędzerzew, Rajsko, Rożdżały, Zawady

Do 30 sierpnia przyjmowane są także zgłoszenia propozycji projektów(za pośrednictwem załączonego poniżej formularza), które przez mieszkańców są uznawane za konieczne do realizacji w celu przeciwdziałania występującym w Gminie problemom (wskazówki dot. zgłaszania projektów znajdują się na str. 46-47 prezentacji).

Również do 30 sierpnia będzie można wypełnić anonimową ankietę (poniżej załączono formularz lub link do ankiety on-line), w której można m.in. wskazań najważniejsze kwestie, które należałoby rozwiązać w Programie Rewitalizacji. Za pośrednictwem ankiety można również zgłosić uwagi do proponowanego w prezentacji obszaru rewitalizacji.

Uwagi do proponowanego obszaru rewitalizacji, propozycje projektów, jak i wypełnioną ankietę (dostępna również on-line) można przesyłać na adres:
- poczty elektronicznej akalenska@opatowek.pl
- na adres Urzędu:
Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek

Ankieta online dostępna tutaj

Pliki do pobrania:
Więcej publikacji w tej kategorii:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron