www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Projekty unijne › Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatówku
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatówku

We wtorek, 19 września br. Burmistrz Gminy Opatówek podpisał umowę z konsorcjum firm SEEN Technologie Sp. z o.o. oraz INSTAL Warszawa, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Grygo, której przedmiotem jest rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek.

Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przystąpi do rozpoczęcia robót. W ramach przedsięwzięcia rozbudowana i przebudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków z uwagi na konieczność zwiększenia jej przepustowości. Projekt budowlany przewiduje rozbudowę oczyszczalni do przepustowości Q=1220 m3/d. Na przedmiotowe zadanie składać się będzie:
- budowa budynku technicznego z zapleczem socjalnym i prasą osadu nadmiernego,
- przebudowa pompowni ścieków z kratą polegająca na modernizacji kraty, pompowni 
ścieków i budowie piaskownika,
- budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową,
- budowa dwóch ciągów technologicznych z wydzielonymi komoraminitryfikacji/denitryfikacji,
osadnikami wtórnymi, separatorami zawiesiny łatwoopadalnej,
- budowa podziemnego magazynowego zbiornika osadu wraz z układem napowietrzania
i układem zagęszczania
- budowa stacji mechanicznego odwadniania osadu wraz ze stacją wapnowania osadu
i silosem na wapno.
Całkowity koszt zadania to 7 730 952,87 zł.

Po zakończeniu tego przedsięwzięcia do oczyszczalni odprowadzane będą ścieki z miejscowości: Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała oraz Tłokinia Kościelna. W miejscowościach tych trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Umowa na ten etap inwestycji została podpisana w dn. 8 września 2017 roku. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: BUD - AN Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane BUDMEX. W ramach tego zadania wybudowane zostanie ok. 16 km sieci kanalizacyjnej. Koszt przedsięwzięcia to 7 183 033, 47 zł.

Zadania dofinnsowane są z projektu pt. ''Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek''. Kwota dofinansowania wynosi 7 332 786,67 zł.

Zakończenie powyższych inwestycji planowane jest na czerwiec 2018 roku.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron