www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Oświata › Projekty unijne › ''Uczę się i bawię''
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
''Uczę się i bawię''

PROJEKT "UCZĘ SIĘ I BAWIĘ"

Dobiegła końca realizacja projektu pn. "Uczę się i bawię", na który gmina Opatówek przygotowała wniosek o dofinansowanie. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Opatówek od 20 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Wartość dofinansowania projektu wynosi 231 058,50 zł. Do celów szczegółowych należą:
- zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej
  z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania akty-wizujących metod nauczania w szkołach
  podstawowych,
- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach
  edukacyjnych w szkołach podstawowych,
- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie
  edukacyjnym w szkołach podstawowych oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażo-
  wania rodziców w życie szkoły.

W ramach realizacji powyższego projektu przygotowany został i rozstrzygnięty przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Przetarg podzielony był na 5 części:
- dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego
- dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego
- dostawa mebli
- dostawa programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)
- dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze,
  zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń, materiałów pomocniczych (biurowych)
Łączna wartość przetargu wyniosła 139 463,10 zł.

Pozostała kwota została wykorzystana na zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych:
- zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją
- zajęcia dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron