www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Informacje o realizacji
     projektów unijnych › ''Dać szansę młodym'' › 2011
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Realizacja projektu ''Dać szansę młodym'' - 2011 rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizował projekt "Dać Szansę Młodym", na który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt miał na celu rozwój osobowy i edukacyjny młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z Gminy Opatówek poprzez uczestnictwo w zajęciach aktywnej integracji oraz pracę z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym, socjologiem, informatykiem i pracownikami socjalnymi. W projekcie brało udział 6 beneficjentów - młodzież w wieku 15-25 lat (4 chłopców i 2 dziewczyny, w tym jedna osoba niepełnosprawna). Rekrutacji uczestników dokonał Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora projektu uwzględniając zasadę równych szans.

Od lipca 2011 roku młodzież aktywnie uczestniczyła w indywidualnych i grupowych zajęciach z:
- psychologiem - 9 godzin indywidualnych konsultacji,
- terapeutą - 4 godziny indywidualnych zajęć i 18 godzin zajęć grupowych,
- pedagogiem - 4 godziny indywidualnych spotkań i 18 godzin spotkań grupowych,
- doradcą zawodowym - 4 godziny indywidualnych spotkań i 18 godzin spotkań grupowych,
- socjologiem - 30 godzin spotkań grupowych,
- informatykiem - 4 godziny indywidualnych zajęć i 18 godzin zajęć grupowych.

W czasie zajęć młodzież miała możliwość skorzystania z poczęstunku. W ramach projektu zakupiono książki edukacyjne, które wspomogły i udoskonaliły prowadzone zajęcia i spotkania.

Ponadto została zorganizowana trzydniowa wycieczka edukacyjno - profilaktyczna z aspektem zajęć aktywnej integracji do Torunia i Trójmiasta. Wędrówka po Toruniu wiodła śladami wielkiego odkrywcy - Mikołaja Kopernika, prowadziła w części Bulwarem Filadelfijskim z pięknym widokiem na Wisłę. Młodzież podziwiała zabytkową starówkę, ruiny zamku krzyżackiego, krzywą wieżę, katedrę toruńską. W godzinach popołudniowych nastąpił przejazd do Gdyni i spacer brzegiem morza i Nabrzeżem Kościuszkowskim. Następnego dnia wraz z przewodnikiem młodzież miała okazję zwiedzić Gdańsk z przepiękną Katedrą Oliwną, zabytkowy park i palmiarnię. W czasie spaceru po gdańskiej starówce zwiedzono niemal wszystkie najważniejsze jej zabytki: żuraw nad Motławą, ulicę Mariańską, Kościół Mariacki, Długi targ z ratuszem, Dworem Artusa i Westerplatte - miejsce heroicznej obrony we wrześniu 1939 r. Duże wrażenie, zwłaszcza na chłopcach, zrobił nowy stadion Arena przygotowany na Euro 2012, gdzie będą rozgrywane mecze piłkarskie. W ostatnim, trzecim dniu wycieczki młodzież zwiedziła Oceanarium, Górę Kamienną, skąd roztacza się wspaniały widok na port i zatokę oraz Gdynię. Rejs statkiem po porcie dostarczył niezapomnianych wrażeń. Na koniec uczestnicy wycieczki udali się do Sopotu, gdzie spacerowali po zabytkowym molo i centrum miasta.

Wycieczka pozwoliła na zintegrowanie się młodzieży, zdobycie umiejętności życia w grupie, nawyków kulturalnego spędzania czasu i odpowiedniej formy zachowania się w nowym środowisku.

Na zakończenie beneficjenci otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w ramach projektu systemowego.

Mamy nadzieję, że kompleksowy system wsparcia pomoże prawidłowo ukształtować osobowość i światopogląd beneficjentów, a także stosunek do ludzi i do świata, a działania podjęte w projekcie przyniosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności i zwiększenia motywacji do samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie.

Koordynator projektu - Sylwia Matczak
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron