www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Oświata › Projekty unijne › ''Uczę się i bawię 2012''
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
''Uczę się i bawię 2012''

PROJEKT "UCZĘ SIĘ I BAWIĘ 2012"

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach gmina złożyła wniosek pn. "Uczę się i bawię 2012". Program skierowany jest do uczniów z klas I - III szkół podstawowych. W gminie Opatówek znajdują się 4 szkoły podstawowe, w których kształci się 353 dzieci w klasach I-III (SP w Chełmcach - 55 dzieci, SP w Rajsku 41 dzieci, SP w Tłokini Wielkiej - 37 dzieci, SP w Opatówku z filią w Cieni Drugiej i Sierzchowie - 220 dzieci).

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych, zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Efektem osiągniętym poprzez realizację projektu będzie doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, organizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych programów. Pomoc ta obejmie zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze, matematyczne, przyrodniczo-matematyczne.

Całość zadania realizowanego w ramach tego programu jest finansowana z funduszy unijnych. Złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i obecnie jest realizowany. Kwota dofinansowania wynosi 189 726,00 zł.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron