www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Informacje o realizacji
     projektów unijnych › ''Dać szansę młodym'' › 2013
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Podsumowanie projektu ''Dać szansę młodym'' - 2013 rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

''Dać Szansę Młodym''

Działanie VII. Promocja integracji społecznej
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku pozyskał w 2013 r. środki finansowe w kwocie 134 610,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego "Dać Szansę Młodym", w tym na kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego. Projekt ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny młodzieży uczącej się w wieku 15-25 lat, tj. 6 kobiet i 8 mężczyzn (w tym trzy osoby niepełnosprawne) zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Opatówek. Beneficjenci poprzez pracę i zajęcia aktywnej integracji współpracowali z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym, socjologiem, informatykiem, instruktorem gospodarstwa domowego, ukończyli także szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Rekrutacji uczestników dokonał Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora projektu uwzględniając zasadę równych szans.

Od m-ca maja 2013 r. uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach indywidualnych i grupowych:
- z psychologiem - po 6 godzin indywidualnych konsultacji i 3 spotkania grupowe po 3 godziny
- z pedagogiem - po 3 godziny indywidualnych spotkań i 2 spotkania grupowe po 3 godziny
- z terapeutą - po 3 godziny indywidualnych zajęć i 4 zajęcia grupowe po 3 godziny
- z doradcą zawodowym - po 3 godziny indywidualnych spotkań i 3 grupowe spotkania po
  3 godziny
- z socjologiem - 8 spotkań grupowych po 3 godziny
- z informatykiem - po 3 godziny zajęć indywidualnych i 3 zajęcia grupowe po 3 godziny
- zajęcia z gospodarstwa domowego - 12 zajęć grupowych po 5 godzin
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - 4 spotkania grupowe po 3 godziny

Dodatkowo beneficjentów i ich rodziny wspierał asystent rodzinny, który wdrażał prawidłowe postawy życiowe oraz przygotowywał do pełnienia ról społecznych. W czasie zajęć młodzież korzystała z zakupionych książek edukacyjnych, które wspomagały i doskonaliły prowadzone spotkania oraz korzystała z poczęstunku.

W celu zintegrowania się młodzieży, zdobycia umiejętności współżycia w grupie i nawyków kulturalnego spędzenia czasu oraz odpowiedniej formy zachowania w nowym środowisku dla beneficjentów została zorganizowana trzydniowa wycieczka edukacyjno - profilaktyczna z aspektem zajęć aktywnej integracji do Karpacza i okolic. Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Zakrętu Śmierci w Szklarskiej Porębie oraz Polany Jakuszyckiej. W godzinach popołudniowych przybyliśmy czarnym szlakiem turystycznym do Chaty Walońskiej na program związany z dawnymi poszukiwaniami minerałów w Sudetach. W pięknej scenerii wodospadu Szklarki powróciliśmy do miejsca zakwaterowania w hotelu Piecuch.

Następnego dnia odbyła się wycieczka w Karkonosze. Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę, następnie Drogą Śląską wędrówka na najwyższy szczyt - Śnieżkę. Droga powrotna wiodła szlakiem turystycznym przez schroniska: Strzechę Akademicką i Samotnię. W Górnym Karpaczu zwiedzaliśmy piękną drewnianą Świątynię Wang. W ostatnim dniu wycieczki, w Kowarach zwiedziliśmy Park Miniatur - modele wybranych zabytków Dolnego Śląska. Spacer wśród pięknej scenerii cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Dalszym punktem programu był pobyt w miasteczku Dzikiego Zachodu - Western City. Młodzież przeniosła się w czasie do świata szeryfów, rewolwerowców i poszukiwaczy złota. Przeżyła prawdziwe kowbojskie przygody, jak również spróbowała prawdziwej kowbojskiej kuchni.

Uwieńczeniem projektu było spotkanie integracyjno - podsumowujące w formie kolacji wigilijnej w Restauracji "Zdrojowa" w Opatówku w dniu 16.12.2013 r. dla 45 osób, w czasie którego młodzież otrzymała zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.

Mamy nadzieję, że kompleksowy system wsparcia pomoże prawidłowo ukształtować osobowość i światopogląd beneficjentów, stosunek do ludzi i świata, a działania podjęte w projekcie przyniosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie.

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Galerie:
Więcej publikacji w tej kategorii:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron