www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Inwestycje
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Inwestycje w gminie
Budowa obiektu sportowego pn. 'Moje boisko - Orlik 2012'
2008-12-29
Dobiegła końca inwestycja rozpoczęta w ramach rządowego programu 'Moje boisko - Orlik 2012'
Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Chełmcach
2008-10-03
Zakończona została inwestycja pod nazwą 'budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach'
Przebudowa nawierzchni ulicy Ludowej w Opatówku
2008-10-01
Zakończona została przebudowa nawierzchni ulicy Ludowej w Opatówku o długości 450 mb z istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa naturalnego i łamanego
Inwestycje w placówkach oświaty
2008-09-22
Podczas, gdy uczniowie i nauczyciele wypoczywali po pracowitych 10 miesiącach nauki i pracy, w szkołach trwały niezbędne prace remontowe i modernizacyjne
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opatówku
2008-09-09
W gospodarce komunalnej zostały wykonane niezbędne prace remontowe i naprawcze
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Szulcu
2008-09-08
Przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Szulec zakończone zostały prace polegające na wykonaniu chodnika przydrożnego - Etap I
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron