www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Program domowych detektywów - ''Jaś i Małgosia na tropie''
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Aktualności

Program domowych detektywów - ''Jaś i Małgosia na tropie''

8 maja 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolenia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego adresowanego do uczniów klas IV lub V szkół podstawowych i ich rodziców.

Szkolenie w zakresie realizacji "Programu Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie" skierowane zostało do kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Opatówek i wychowawcy Świetlicy Środowiskowej - łącznie 13 osób. Warsztaty zrealizowała dr Agnieszka Pisarska przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii Warszawa.

Celem programu "Jaś i Małgosia na tropie" jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy pro-alkoholowe uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. Program Domowych Detektywów uzyskał bardzo wysokie oceny recenzentów i znalazł się w europejskiej bazie ewaluowanych programów EDDRA, Best Practice portal jako program o najwyższym (trzecim) poziomie jakości. Znajduje się także w polskiej bazie programów rekomendowanych wspólnie przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program Domowych Detektywów od ponad 10 lat jest szeroko upowszechniany w Polsce. Uczestniczyło w nim już ponad 100 tysięcy dzieci wraz z rodzicami. Cieszy się ich akceptacją oraz powszechnym uznaniem wśród nauczycieli - realizatorów programu, którzy dostrzegają jego korzystny wpływ na zacieśnienie współpracy z rodzicami.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały profilaktyczno - edukacyjne i zaświadczenia uprawniające do przeprowadzenia zajęć Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia na tropie". Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2017 r.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron