www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Spotkanie dot. Programu Rewitalizacji
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Aktualności

Spotkanie dot. Programu Rewitalizacji

Burmistrz Gminy Opatówek zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Opatówek. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia br. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku, ul. Kościelna 2.

Jest to kolejne spotkanie dotyczące tworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Opatówek. Podczas debaty omówione zostaną dotychczasowe wyniki prac nad Programem, przedstawiona diagnoza sytuacji w gminie oraz prezentacja obszarów które należy "ożywić" w ramach planowanych działań ujętych w Programie Rewitalizacji.

Przyjmowane będą uwagi mieszkańców dotyczące sugestii, które obszary gminy są ważne ze społecznego punktu widzenia i w których przede wszystkim należy realizować działania dla ogółu mieszkańców w przestrzeni publicznej.

Program debaty:
17:00 - 18:30 omówienie dotychczasowych wyników prac nad Programem
18:30 - 19:30 pytania i uwagi mieszkańców
19:30 - 20:00 podsumowanie, w tym informacja o dalszych etapach prac nad Programem

Kolejne spotkanie planowane jest na dzień 21.08.2017r. na godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku, ul. Kościelna 2. Zapraszamy do czynnego udziału w tworzeniu Programu Rewitalizacji Gminy Opatówek.

 

 

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron