www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Uroczyste otwarcie drogi Opatówek - Szczytniki
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Aktualności

Uroczyste otwarcie drogi Opatówek - Szczytniki

W środę, 29 listopada 2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie ciągu komunikacyjnego Opatówek - Szczytniki.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia drogi wspólnie dokonali: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak, Wiceprezes Zarządu PBD Mariusz Harędarz, Inspektor Nadzoru Wiktor Piętka. W uroczystości uczestniczyli również: Sekretarz Gminy Opatówek i Radny Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek Sławomir Śniegula, Jarosław Kłysz i Józef Gryczyński, Sołtys Michałowa Drugiego Bogdan Jaśkiewicz oraz Sołtys Opatówka Karolina Olejniczak.

Jest to bardzo ważna inwestycja dla Gminy Opatówek i całego regionu. Cieszymy się, że wspólnie w partnerstwie z Gminą Szczytniki i Powiatem Kaliskim udało się pozyskać środki na to przedsięwzięcie. Całkowita długość wyremontowanej drogi wraz z chodnikami wynosi 17 km, z czego 5 km przebiega przez teren naszej gminy - informuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Zadanie pn. ''Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny'' współfinansowane zostało ze środków budżetu państwa w ramach ''Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019''.

Montaż finansowy przedstawia się następująco:
Całkowita wartość inwestycji 6 108 117,76 zł,
Kwota dofinansowania to 2 844 056 zł,
Powiat Kaliski 1 908 665,51 zł
Gmina Opatówek 437 280,88 zł
Gmina Szczytniki 918 115,37 zł

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron