www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe (etap II)
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe (etap II)

Informujemy, że zadanie inwestycyjne pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, etap II'' zostało zakończone. Właściciele nieruchomości zainteresowani podłączeniem swoich posesji do kanalizacji mogą składać w urzędzie stosowne wnioski.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej można pobrać osobiście w siedzibie tut. urzędu (pok. nr 1) lub ze strony internetowej www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania -> gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13).

Po otrzymaniu warunków technicznych i uiszczeniu opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, ustalonej Uchwałą Rady Miejskie Gminy Opatówek Nr 286/17 z dnia 30 maja 2017 roku w kwocie 108,00 zł można przystąpić do prac w terenie związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego. Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu (62) 76-18-453 (wew. 21, 59) lub osobiście w tut. urzędzie - pok. nr 1.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron