www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Setna rocznica śmierci Stefana Januarego Gillera
Dzisiaj jest środa, 21 lutego 2018 r., imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Aktualności

Setna rocznica śmierci Stefana Januarego Gillera

27 stycznia 2018 r. minęła 100. rocznica śmierci Stefana Januarego Gillera - jednego z dwóch wybitnych braci zasłużonych dla historii i literatury polskiej urodzonych w Opatówku.

Pogrzeb Stefana Gillera był wielką manifestacją patriotyczną. Uczestniczyli w nim licznie mieszkańcy Opatówka i Kalisza oraz oficjalne delegacje władz i organizacji społecznych Kalisza. Pamięć zmarłego została uczczona na posiedzeniu Rady Miejskiej Kalisza w dniu 31 stycznia 1918 r. W największych polskich czasopismach ukazały się nekrologi.

Opatówek nie zapomniał o swoim wybitnym mieszkańcu. W 1959 r. na domu rodzinnym Gillerów została wmurowana tablica upamiętniająca braci Agatona i Stefana Gillerów. Po 1990 r. bracia Gillerowie zostali patronami jednej w nowych ulic w Opatówku, biblioteki gminnej oraz gimnazjum. Staraniem biblioteki i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazały się publikacje dotyczące Stefana i jego brata, a dzięki b. zakładowi „Hellena" tom wierszy poety.

26 stycznia 2018 r, w przeddzień rocznicy śmierci Stefana Gillera, hołd wielkiemu opatowianinowi oddali przedstawiciele władz samorządowych Opatówka z Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz młodzież z pocztami sztandarowymi ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego wraz z Dyrektorem Mateuszem Przyjaznym. Złożono kwiaty, zapalono znicze, a regionalista Jadwiga Miluśka - Stasiak, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i Dyrektor Mateusz Przyjazny przypomnieli postać zmarłego i jego patriotyczną działalność.

 

Stefan Giller urodził się 2 września 1833 r. w Opatówku w rodzinie byłego żołnierza napoleońskiego i wieloletniego burmistrza Opatówka Jana Kantego Gillera. Jego starszy brat - Agaton był redaktorem, publicystą, historykiem, jednym z przywódców powstania styczniowego, współorganizatorem Muzeum Polskiego w Rapperswilu, historykiem Syberii i ojcem duchowym Związku Narodowego Polskiego w Ameryce.

Stefan ukończył Wyżsżą Szkołę Realną w Kaliszu, gdzie przyjaźnił się z Adamem Asnykiem i braćmi Chodyńskimi. Dalszą wiedzę zmuszony był zdobywałć jako samouk. W 1862 r. otrzymał posadę nauczyciela przedmiotow historyczno-filologicznych w kaliskiej szkole, której był absolwentem.
W czasach wzmożonej rusyfikacji krzewił znajomość polskiej literatury, dbał o poprawność językową, zwalczał rusycyzmy. Sam posługiwał się piękną polszczyzną, wobec braku odpowiednich podręczników przygotowywał wykłady, prowadził bibliotekę szkolną. Posiadał też własny bogaty księgozbiór, z którego mogli korzystać zaufani uczniowie. Był jednym z najbardziej lubianych i cenionych nauczycieli.

Stefan Giller zasłynął głównie jako poeta piszący pod pseudonimem - Stefan z Opatówka. Był autorem licznych wierszy publikowanych na łamach prasy polskiej i zagranicznej. Pisał także powieści, gawędy, dramaty, rozprawy historyczne, artykuły o charakterze dydaktyczno-moralizatorskim, mowy okolicznościowe i dedykacje. Tłumaczył utwory poetów niemieckich. Jednym z jego pierwszych utworów poetyckich jest poemat, którego akcja toczy się w Rosochatce pod Opatówkiem. Rodzinnym stronom, zwłaszcza Kaliszowi, poświęcił także inne utwory. Stefan Giller był także działaczem społecznym, jedną z najbardziej znanych postaci Kalisza II połowy XIX wieku. Życie osobiste Stefana Gillera nie układało się szczęśliwie. Z pierwszą żoną - Teresą, która była jego wielką miłością miał sześcioro dzieci, z których troje zmarło we wczesnym dzieciństwie. Później zmarła także żona i owdowiały poeta sam wychowywał trzy córki. Ożenił się po raz drugi dopiero wtedy, gdy córki usamodzielniły się. Niestety dwie z nich zmarły wcześniej niż ojciec.
Po przejściu na emeryturę i śmierci drugiej żony Stefan Giller wrócił do Opatówka i zamieszkał w rodzinnym domu. Zmarł 27 stycznia 1918 r. nie doczekawszy upragnionej niepodległości Polski.


tekst: Jadwiga Miluśka-Stasiak

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron