www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Nowe zasady odbioru odpadów
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności

Nowe zasady odbioru odpadów

Od 1 lipca 2013 roku gmina przejmuje wszystkie obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych czyli odpadów powstających w domach.

Dotychczas zawarta umowa (z PUK, EKO itp.) na odbiór odpadów powinna ulec rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 r.

W celu naliczenia nowej opłaty za odbiór odpadów, właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany był, bez dodatkowego wezwania do złożenia w Urzędzie Gminy DEKLARACJI do dnia 31 marca 2013 r. (Deklarację można pobrać ze strony internetowej gminy bądź w urzędzie gminy). W przypadku powstania jakiejkolwiek zmiany (np. ilości osób zamieszkałych, zmiany stawki itp) właściciel jest zobowiązany złożyć nową Deklarację w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

W sytuacji, gdy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmuje zarząd.

Na terenie gminy Opatówek obowiązuje metoda opłaty zależna od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Rada Gminy Opatówek uchwaliła następujące stawki:
- 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca przy zbieraniu odpadów w podziale na frakcję suchą
  i frakcję mokrą, czyli 1 kubeł na odpady + 1 worek na surowce wtórne (wszystkie razem),
- 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób
  selektywny, czyli 1 kubeł na odpady + 3 worki na surowce wtórne (oddzielnie papier, plastik
  z metalem, szkło),
- 5,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób
  selektywny, czyli 1 kubeł na odpady + 3 worki na surowce wtórne (oddzielnie papier, plastik
  z metalem, szkło) i dodatkowo w deklaracji zaznaczy punkt o kompostowaniu odpadów
  zielonych i ulegających biodegradacji (kompostownik należy wykonać we własnym zakresie
  i samemu dostosować jego wielkość do ilości produkowanych odpadów zielonych).

Odpady z terenu gminy odbierać będzie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Spółka z o.o., która została wybrana w drodze przetargu.

Od 1 lipca 2013 r. opłatę za odbiór odpadów należy wpłacać kwartalnie na konto gminy lub w kasie Urzędu Gminy w Opatówku.

Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym systemie to wydzielenie do oddzielnych worków, podstawowych grup odpadów:
- papieru
- tworzyw sztucznych i metali
- szkła
Odpady nie stanowiące surowców wtórnych należy wrzucać do kubła na odpady ogólne.

Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad segregacji:
Papier to:
- opakowania z papieru lub tektury
- gazety i czasopisma
- katalogi, prospekty, foldery
- papier szkolny i biurowy
- książki i zeszyty
- torebki papierowe
- papier pakowy
Zabrania się wrzucania do papieru:
papier powlekany folią i kalkę, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć z niego większe części metalowe i plastikowe.

Tworzywa sztuczne i metale to:
- butelki po napojach
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do
  mycia naczyń itp.)
- opakowania po produktach spożywczych
- plastikowe zakrętki
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
- styropian
- puszki po napojach, sokach
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
- złom żelazny i metale kolorowe
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników
- folia aluminiowa,
Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali:
Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do worka

Szkło opakowaniowe to:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.
Zabrania się wrzucania do szkła:
szkło stołowe - żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła

Odpady "zielone" to:
- gałęzie drzew i krzewów,
- liście, kwiaty i skoszona trawa,
- trociny i kora drzew,
- owoce, warzywa itp.
Zabrania się wrzucania do odpadów "zielonych" - roślinnych:
kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na konto bankowe gminy lub w kasie urzędu, raz na kwartał, w terminach:
- do dnia 31 sierpnia za III kwartał każdego roku
- do dnia 30 listopada za IV kwartał każdego roku
- do dnia 28 lutego za I kwartał każdego roku
- do dnia 31 maja za II kwartał każdego roku

Firma Eko dostarczy do każdej posesji pojemniki, worki oraz harmonogram odbioru odpadów. Pojemność będzie dobrana odpowiednio do ilości osób zdeklarowanych oraz częstotliwości wywozu odpadów.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
a) zabudowa jednorodzinna (dotyczy miejscowości: Opatówek, Szałe, Zduny)
    - frakcja mokra dwa razy w miesiącu lub raz w miesiącu w przypadku posiadania
      kompostownika
    - frakcja sucha raz w miesiącu
    - odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu
b) zabudowa wielorodzinna (bloki, wspólnoty)
    - frakcja mokra jeden raz na tydzień
    - frakcja sucha raz w miesiącu
    - odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu
c) zabudowa zagrodowa (pozostałe miejscowości)
    - frakcja mokra raz w miesiącu
    - frakcja sucha raz w miesiącu
    - odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron