www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana została do likwidacji zwolnień przedmiotowych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Opatówek zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Opatówek Nr 37/15 z dnia 31 marca 2015 roku nastąpiła likwidacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca osób posiadających kompostownik. Od dnia 1 maja 2015 roku nadal obowiązują stawki 7,00 zł / os. - odpady segregowane lub 11,00 zł / os. - odpady zmieszane.

Wszystkim osobom, które deklarowały stawkę 5,50 zł / os. zostanie z urzędu zmieniona opłata na kwotę 7,00 zł / os. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji. W związku z powyższym dla osób, które deklarowały stawkę 5,50 zł / os. należna opłata za II kwartał 2015 wynosi:
- za miesiąc kwiecień - 5,50 zł x liczba mieszkańców
- za miesiąc maj - 7,00 zł x liczba mieszkańców
- za miesiąc czerwiec - 7,00 zł x liczba mieszkańców

Bez dodatkowych opłat i prowizji, wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Opatówku w godz. 8:00-14:00 lub w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Opatówku. Nr konta, na które należy dokonywać wpłat: 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001. Terminy wpłat:
- za II kwartał: do 31 maja
- za III kwartał: do 31 sierpnia
- za IV kwartał: do 30 listopada

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron