www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zespół Szkół w Rajsku - Z wizytą na śląsku
Dzisiaj jest środa, 21 lutego 2018 r., imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Aktualności oświata

Zespół Szkół w Rajsku - Z wizytą na śląsku

W dniach 12 i 13 października uczniowie klasy I i II gimnazjum pod opieką p. Ewy Cichorek i p. Małgorzaty Burdelak wyruszyli na dwudniową przygodę.

Celem tej wycieczki były: kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach oraz Planetarium w Chorzowie.

Zwiedzanie Kopalni Srebra odbywa się w podziemnych korytarzach położonych 40 m pod powierzchnią ziemi. Tą trasę turystyczną otwarto 40 lat temu. Zrekonstruowane wyrobiska Kopalni Zabytkowej pochodzą z XVII i XIX wieku i są świadectwem bogatej historii Ziemi Tarnogórskiej. W celu poznania fragmentu podziemnego świata liczącego 1740 m. zjechaliśmy klatką szybową w szybie "Anioł". Z głębokości 40 metrów z podszybia szybu "Anioł" weszliśmy w labirynt chodników. Chodnikiem "Staszica" dostaliśmy się do pierwszej Komory "Srebrnej". Komora o powierzchni 500 metrów kwadratowych jest zachowana w stanie pierwotnym z odtworzonym stanowiskiem pracy gwarków. Później znaleźliśmy się na przystani chodnika wodnego, którym przepłynęliśmy łodziami do trzeciego szybu zwanego "Żmiją". Długość trasy wodnej wynosiła 270 m, a głębokość koryta chodnika wodnego to około 80 cm. Temperatura wody około 7 stopni, prędkość powietrza w tym rejonie to 0.6 - 0.7 m/s. Wchodząc w ostatnie partie chodnika podążaliśmy chodnikiem transportowym aż do podszybia szybu "Anioł", skąd nastąpił wyjazd klatką szybową na powierzchnię.

Oprócz tych podziemnych korytarzy na powierzchni znajduje się muzeum oraz Skansen Maszyn Parowych.Lokalizacja skansenu nawiązuje do historii górnictwa tarnogórskiego, którego decydującym elementem dynamicznego rozwoju w XIX w. było wprowadzenie nowoczesnej techniki parowej. W latach 1788 - 1804 sprowadzono do Tarnowskich Gór 8 maszyn parowych, które do 1834 roku pompowały wodę z 17 szybów. Następnie udaliśmy się do Sztolni Czarnego Pstraga, która znajduje się na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Park w Reptach i Dolina Dramy". W tym rozległym parku znajdują się dwa szyby sztolniowe - "Ewa" i "Sylwester". Zwiedzanie sztolni "Czarnego Pstrąga" odbywało się za pomocą łodzi. Przewodnik, niczym mityczny Charon przeprawiał nas od jednego szybu do drugiego szybu, pchając łodzie, a zarazem snując opowieści górnicze. Płynąc obserwowaliśmy w migotliwym świetle lamp karbidowych ociosy skał, na których były widoczne pionowe, nieco skośne rowki czyli ślady otworów strzałowych.

Drugiego dnia udaliśmy się do Planetarium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie na zajęcia edukacyjne pt.: " A jednak się kręci..." Zajęcia poświęcone były orientacji na sferze niebieskiej, gwiazdom i gwiazdozbiorom, Układowi Słonecznemu. Dużo czasu zostało poświęcone ruchowi obrotowemu i obiegowemu Ziemi. W pobliżu Planetarium Śląskiego jest stacja klimatologiczna. W pomieszczeniu stacji znajdują się barometry i barograf do pomiaru i zapisu wartości ciśnienia atmosferycznego. Do dzienniczka klimatologicznego i komputera wpisuje się wyniki obserwacji, które stanowią materiał wyjściowy do charakterystyki klimatu Parku i wszelkich opracowań klimatyczno - porównawczych. Stacja klimatologiczna pełni rolę dydaktyczną, a jej wyposażenie umożliwia poglądowe lekcje dla młodzieży, w których braliśmy udział. Wycieczka była niezwykle udana i pouczająca.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron