www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zmiany w oświacie
Dzisiaj jest czwartek, 22 lutego 2018 r., imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Aktualności oświata

Zmiany w oświacie

W związku z rządową reformą oświaty Rada Miejska Gminy Opatówek podczas sesji dn. 15 lutego 2017 r. oraz 24 marca 2017 r. przyjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego.

Wszystkie zespoły szkół funkcjonujące na terenie gminy Opatówek, składające się z gimnazjum i szkoły podstawowej staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Natomiast samodzielne Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku - tworząc jedną szkołę.

W związku ze zmianami, od 1 września 2017 roku uczniowie z gminy Opatówek rozpoczną naukę w:
- Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, której granice obwodu 
  obejmują: Opatówek, Bogumiłów, Borów, Cienie Pierwszą, Cienie Drugą, Cienie Trzecią, 
  Cienie - Folwark, Józefów, Michałów Pierwszy, Michałów Drugi, Michałów Trzeci, 
  Michałów Czwarty, Sierzchów, Szulec, Tłokinię Nową, Porwity, Trojanów, Zawady i
  Zduny oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku Filii w Sierzchowie, 
  do której przynależy Sierzchów.
- Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej, której granice 
  obwodu obejmują: Frankowiznę, Kobierno, Dębe - Kolonię, Nędzerzew, Rożdżały, 
  Słoneczną, Tłokinię Kościelną, Tłokinię Małą, Tłokinię Wielką oraz Zmyślankę.
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach, do której należą Chełmce oraz Szałe.
- Szkole Podstawowej w Rajsku, której granice obwodu obejmują: Rajsko, Janików, Modłę 
  oraz Warszew.

Cały proces przekształcenia szkół, zarówno podstawowych, jak i gimnazjalnych nastąpi na bazie obecnej kadry nauczycielskiej oraz posiadanych zasobów lokalowych. Projekt sieci szkół został uzgodniony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, związki zawodowe, został także przedstawiony wszystkim pracownikom szkół.

Istotną rolę w kształceniu dzieci odgrywa wychowanie przedszkolne. Dlatego też gmina Opatówek, wszystkim dzieciom z terenu gminy pragnie zapewnić możliwość realizacji przygotowania przedszkolnego.

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 1 września 2017 roku kształtować będzie się następująco:
- Publiczne Przedszkole w Opatówku ul. Szkolna 9 - przedszkole wieloodziałowe (8 oddziałów)
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini 
  Wielkiej - przedszkole wieloodziałowe,
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach - przedszkole 
  wieloodziałowe,
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rajsku - przedszkole wieloodziałowe,
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku - Filia 
  w Sierzchowie - przedszkole wieloodziałowe.

W czerwcu 2016 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego przedszkola publicznego. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Gmina Opatówek wystąpiła o dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowitą wartość budowy przedszkola szacuje się na 5,5 mln zł. W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie obiektu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma SKANSKA S.A. Na tym etapie budynek znajduje się w stanie surowym, zamkniętym. Zakończono montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty tynkarskie wewnątrz budynku. W chwili obecnej podjęto roboty zmierzające do zakończenia budowy obiektu: wykonanie podłóg i posadzek, montaż instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej - oświetlenie obiektu i terenu, wykonanie wentylacji mechanicznej i robót elewacyjnych. Oddanie przedszkola do użytku planuje się na sierpień tego roku.
Nowy obiekt gwarantuje bardzo dobre warunki lokalizacyjne i lokalowe, spełnia wszelkie normy sanitarne oraz przeciwpożarowe. Będzie to przedszkole ośmio - oddziałowe, z przestronnymi salami, wyposażone w stołówkę, szatnię oraz plac zabaw. Dotychczas przedszkole urządzone było na 1 piętrze zabytkowego budynku w centrum Opatówka - dawnej zajezdni. Niestety dalsza adaptacja, chociażby dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, stworzenie większych sal, sanitariatów, ze względów technicznych, ekonomicznych oraz charakteru zabytkowego budynku jest niemożliwe. Stąd, z uwagi na oczekiwania rodziców oraz zwiększającą się liczbę dzieci, gmina Opatówek podjęła decyzję o budowie nowego przedszkola.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron