www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zespół Szkół w Rajsku - Edukacja globalna
Dzisiaj jest niedziela, 25 lutego 2018 r., imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Aktualności oświata

Zespół Szkół w Rajsku - Edukacja globalna

W okresie od września do grudnia 2012 r. p. Małgorzata Burdelak wzięła udział w kursie blended-learning z zakresu edukacji globalnej ''Globalizacja a edukacja globalna w szkole''.

Kurs był realizowany w ramach projektu nr 694/2012 "Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych - kontynuacja", współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP 2012. Kurs przeznaczony był dla dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych, którzy są zainteresowani realizacją tematyki edukacji globalnej na poziomie podstawowym, ale i rozszerzonym (wykraczającym ponad wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego). Zapoznawał nauczycieli z ideą i zasadami edukacji globalnej oraz przedstawiał możliwości realizowania działań z zakresu edukacji globalnej w szkole. Umożliwiał nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania w edukacji globalnej różnorodnych narzędzi edukacyjnych (zdjęć, filmów, gier dydaktycznych). Przygotował nauczycieli do planowania i realizacji inicjatyw oraz projektu edukacyjnego z zakresu edukacji globalnej z uczniami w Tygodniu Edukacji Globalnej.

Zadaniem kończącym udział w kursie było napisanie projektu gimnazjalnego z zakresu edukacji globalnej. Nasz projekt napisany przez panie Małgorzatę Burdelak i Ewę Cichorek otrzymał wyróżnienie, a tym samym szkoła została odznaczona certyfikatem Szkoły Globalnej. Dodatkowo otrzymaliśmy materiały edukacyjne z zakresu ww. zagadnień oraz nagrody rzeczowe - komplet instrumentów muzycznych z krajów światowego południa.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw wyrównania rozbieżności i nierówności pomiędzy ludźmi, dostrzeganie problemów bytowych innych ludzi, ukazanie wpływu jednostki na globalny proces głodu. Jednym z założeń naszego projektu było przeprowadzenie warsztatów plastyczno-technicznych, na których gimnazjaliści mieli okazję przetwarzać we własnym zakresie rzeczy przeznaczone do wyrzucenia: np. plastikowe butelki na pojemniki na długopisy, itp. Dzięki takim zajęciom młodzież zrozumie potrzebę przetwarzania surowców wtórnych.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron