www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Szkoła Podstawowa w Opatówku - Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci
Dzisiaj jest wtorek, 20 lutego 2018 r., imieniny: Anety, Lecha, Leona
Aktualności oświata

Szkoła Podstawowa w Opatówku - Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci

Obowiązkiem każdej szkoły jest dbałość o to, by na drodze edukacji nie tylko przekazywać uczniom wiedzę, ale również kształtować ich właściwe postawy, budować tożsamość oraz wpajać patriotyzm.

Ów wszechstronny rozwój człowieka okazuje się być niezwykle ważny, by młode pokolenia wiedziały jak kontynuować tradycję tworzenia narodu jako trwałej wspólnoty ludzi mających i tworzących swoją historię, wspólnoty ludzi, którzy wiedzą jak uczynić się wyjątkowymi, zauważalnymi i pamiętanymi.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku dba o to, by być godnym reprezentantem narodu polskiego. Uczniowie poświęcają się zdobywaniu wiedzy, ale również pamiętają o ojczyźnie i jej historii. Dali temu wspaniały dowód 7 czerwca, kiedy to na terenie szkoły odbyła się wzruszająca uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. Uhonorowano w ten sposób dawnego mieszkańca wsi Borów, Aspiranta Policji Państwowej - Walentego Ugornego, zamordowanego w Twerze w 1940 roku przez NKWD. Młodzież szkolna wzięła tym samym udział w programie patriotyczno-edukacyjnym "Katyń... ocalić od zapomnienia", który ma na celu uczczenie pamięci Bohaterów Mordu Katyńskiego, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.

W tej podniosłej uroczystości uczestniczyły Poczty Sztandarowe szkół i organizacji oraz wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: radni powiatu kaliskiego wraz z Przewodniczącym Mieczysławem Łuczakiem, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, radni gminy Opatówek wraz z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim, proboszcz parafii Opatówek ks. prałat Władysław Czamara, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, prezesi i naczelnicy ochotniczych straży pożarnych w Opatówku i Borowie z Bogdanem Marszałem na czele, delegacja Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu z młodszym inspektorem Sławomirem Dziupińskim, Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wincenty Edmund Pawlaczyk, Dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa, Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku Honorata Wolniaczyk, Dyrektor Przedszkola w Opatówku Mirosława Gałach, Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach Tomasz Mikucki, Dyrektor Zespołu Szkół im Stanisława Mikołajczyka w Opatówku Marek Janiak, Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Jadwiga Miluśka-Stasiak, Prezes GS "Samopomoc Chłopska" Eleonora Gieszczyńska, Dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Jerzy Marciniak, przedstawiciele rady rodziców Szkoły Podstawowej w Opatówku z Honoratą Warszewską na czele, Kustosz Muzeum w Opatówku Jarosław Dolat, Krzysztof Romańczyk, mieszkańcy wsi Borów wraz z sołtysem Antonim Gryczyńskim oraz mieszkańcy Opatówka. Szczególnym gościem, uświetniającym to niecodzienne wydarzenie, była p. Monika Ugorny - prawnuczka śp. Walentego Ugornego.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym prowadząca uroczystość - wicedyrektor szkoły Izabela Dubanowicz powitała zebranych gości i poprosiła o zabranie głosu przez dyrektora szkoły - Mateusza Przyjaznego. Przybliżył on wszystkim obecnym sylwetkę zamordowanego Walentego Ugornego i przypomniał, jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy oddali swe życie wielkiej sprawie. Podkreślił też, jak istotne jest to, byśmy to właśnie my chronili ich od zapomnienia. Kolejną częścią programu była wspólna modlitwa za zmarłych prowadzona przez ks. prałata Władysława Czamarę, po której nastąpiła najważniejsza część uroczystości - posadzenie Dębu Pamięci i odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej umieszczonej na kamieniu ofiarowanym przez p. Wiolettę Sieradzką. Zaszczytu posadzenia Dębu Pamięci dostąpili: prawnuczka śp. Walentego Ugornego - Monika Ugorny, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Zimna. Z kolei o odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej poproszono: Przewodniczącego Rady Gminy Opatówek Pawła Bąkowskiego, Sołtysa wsi Borów Antoniego Gryczyńskiego oraz przedstawicielkę społeczności szkolnej Gabrielę Michalak.

Po złożeniu kwiatów pod Tablicą Pamiątkową przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego nadszedł czas na zabranie głosu przez zgromadzonych gości: Sebastiana Wardęckiego, Wincentego Edmunda Pawlaczyka, Mieczysława Łuczaka, Pawła Bąkowskiego oraz Krzysztofa Dziedzica, którzy podkreślali potrzebę krzewienia wartości patriotycznych oraz konieczności przyjęcia przez młodzież zobowiązania kultywowania pamięci o ludziach zasłużonych w historii. Dopełnieniem tego jakże niezwykłego święta był wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły poświęcony tym, którzy "nigdy nie wrócili do domów...". "Tam, na nieludzkiej ziemi, kiedyś zabito WIARĘ, NADZIEJĘ, MIŁOŚĆ. Jednym strzałem w tył głowy". Podniosły nastrój chwili podkreślała muzyka poważna oraz wzruszające pieśni patriotyczne. Nad oprawą artystyczną uroczystości czuwały: p. Beata Frydrychowicz oraz p. Ala Lintner. Z kolei akompaniamentem muzycznym zajął się p. Henryk Karski. Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu szkolnego, po czym przybyli goście udali się do auli szkolnej, gdzie mieli możliwość obejrzenia przygotowanej przez: p. Joannę Litwin, p. Renatę Narczyńską i p. Dorotę Skinder wystawy okolicznościowej oraz filmu o tematyce katyńskiej.

Zwieńczeniem dnia pełnego przeżyć było zwiedzenie przez Monikę Ugorny, w towarzystwie Mateusza Przyjaznego, Krzysztofa Dziedzica, Krzysztofa Romańczyka i Antoniego Gryczyńskiego, miejsca urodzenia pradziadka, śp. Walentego Ugornego oraz odwiedzenie grobów przodków na opatóweckim cmentarzu. Dąb - symbol siły, szlachetności i długowieczności - będzie przypominał uczniom i społeczności lokalnej, kim jesteśmy i jaką cenę nasi przodkowie zapłacili za naszą wolność.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron