www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Gimnazjum w Opatówku - Konkurs ''Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń''
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności oświata

Gimnazjum w Opatówku - Konkurs ''Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń''

Nasza szkoła w okresie od 15 lutego do 30 maja 2013 roku uczestniczyła w Ogólnopolskim konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni pod nazwą ''Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń''.

Hasłem konkursu było "Prawo, przyjaźń i tolerancja". Główny cel konkursu to spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. Wykonane działania przewidziane regulaminem konkursu dotyczyły:
- podniesienia bezpieczeństwa w szkole i poza nią
- przeciwdziałania agresji i innym zjawiskom patologicznym
- rozwijania wśród uczniów poczucia własnej wartości
- budowania wewnętrznej motywacji do pracy nad sobą
- dokonywania przez uczniów świadomych wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności

Jednym z priorytetów projektu było pozyskanie do współpracy władz lokalnych oraz instytucji mających na celu wspieranie działalności szkoły przez dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Na zajęcia zapraszaliśmy przedstawicieli różnych instytucji: Policji, Pogotowia Ratunkowego, GOPS-u i Sądu. Do realizacji zadań programu zaangażowana była cała społeczność szkolna. Dzięki programowi uczniowie wiedzą gdzie mogą zwrócić się ze swoimi problemami, które mogą dotyczyć trudnych sytuacji. Koordynator programu wziął również udział w kursie realizowanym na platformie edukacyjnej. Ideę programu konkursowego wsparło gremium Komitetu Honorowego, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu RP, Senatu RP, członkowie Rządu RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy Oświaty, Wojewodowie, Prezydenci miast i Marszałkowie Sejmików. Wyróżnienie jakie dostaliśmy jest dla nas wielkim zaszczytem i oznacza, że każdy w naszej szkole może czuć się bezpiecznie.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron