www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zespół Szkół w Chełmcach - Kurs językowy w Brighton
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności oświata

Zespół Szkół w Chełmcach - Kurs językowy w Brighton

W dniach od 8 do 20 lipca br., nauczycielka języka angielskiego Joanna Kościańska uczestniczyła w dwutygodniowym kursie językowym w Wielkiej Brytanii.

Wyjazd możliwy był dzięki dofinansowaniu z Agencji Narodowej w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej". Kurs pt. "English in the Primary Classroom" odbył się w szkole językowej English Language Centre w Brighton - znanym nadmorskim mieście i był adresowany do nauczycieli języka angielskiego pracujących w szkołach podstawowych. Kurs był ukierunkowany przede wszystkim na rozwój praktycznych umiejętności studentów, umiejętności współpracy w zespole, dzielenia się pomysłami, dyskusję i wymianę doświadczeń. Brali w nim udział nauczyciele z różnych krajów: Hiszpanii, Węgier, Niemiec i Polski. W programie uwzględniono rożne preferencje nauczycieli, style uczenia się i nauczania.

Celem kursu było również rozwinięcie kompetencji językowych, odświeżenie i wzbogacenie słownictwa, nabycie biegłości językowej oraz zapoznanie z kulturą brytyjską. Stosowano różnorodne metody i formy pracy, m.in. nauczanie w grupach, w parach, prace projektowe, prezentacje wideo, konwersacje, praca z materiałami autentycznymi, zajęcia z komputerem i tablicą interaktywną. Tematyka warsztatów metodycznych obejmowała zagadnienia praktycznego wykorzystania multimediów w nauczaniu, stosowania elementów dramy, gier i zabaw, zajęć artystycznych, opowiadań oraz książek, piosenek, wierszy i rymowanek na lekcjach języka angielskiego. Zwieńczeniem szkolenia było przygotowanie i prezentacja projektu końcowego - konspektu lekcji opartego na poznanych wcześniej innowacjach w nauczaniu języka angielskiego.

Jednym z punktów szkolenia była także wizyta w księgarni dla dzieci "The Book Nook" iámożliwość zakupienia interesujących pozycji książkowych. Bezcennym doświadczeniem dla pani Joanny była także wizyta w funkcjonującej w trudnym wielonarodowościowym i wielokulturowym środowisku szkole podstawowej Carlton Hill Primary School. Tam obserwowała wybrane lekcje, a dzięki rozmowom z panią dyrektor i nauczycielami, poznała metody i organizację pracy szkoły.

Uczestnicy kursu mieli także możliwość wzięcia udziału w szerokiej gamie zajęć fakultatywnych takich jak wycieczki do teatru, na basen, zajęcia sportowe oraz wycieczki krajoznawcze. Pani Joanna zwiedziła nie tylko urocze miasteczko Brighton i jego okolice, ale również Bath i Stonehenge, oba miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Katedrę w Salisbury, gdzie nieprzerwanie pracuje najstarszy średniowieczny zegar oraz najsłynniejsze zabytki stolicy Wielkiej Brytanii - Londynu.

Każdy z uczestników był ugoszczony w rodzinie angielskiej, była to kolejna doskonała okazja do poznania zwyczajów angielskich, stylu życia społeczności miejscowej, doświadczenia osobliwego poczucia humoru, a przede wszystkim zmierzenia się z językiem angielskim. Wiedza zdobyta podczas kursu to dla pani Joanny cenna baza informacji i pomysłów, które niewątpliwie wpłyną na podniesienie poziomu nauczania. Współpraca nawiązana z nauczycielami z innych krajów być może pozwoli w przyszłości podjąć działania angażujące uczniów naszej szkoły w projekty z uczestnictwem ich rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron