www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Gimnazjum w Opatówku - ''Szkoła współpracy''
Dzisiaj jest czwartek, 22 lutego 2018 r., imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Aktualności oświata

Gimnazjum w Opatówku - ''Szkoła współpracy''

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku przystąpiło do projektu ''Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły''.

Jest to ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 18 października w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Gimnazjum w Opatówku podczas konferencji reprezentowała Anna Nowińska. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych - uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. "otoczenia szkoły" - pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Udział szkoły w projekcie podzielony został na kilka etapów. W pierwszym, zespoły szkolne tzw. 6 RUN: 2 Rodziców (przedstawiciele rady rodziców), 2 Uczniów (przedstawiciele samorządu uczniowskiego), 2 Nauczycieli (dyrektor oraz opiekun samorządu uczniowskiego) wezmą udział w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. Skład zespołu 6 RUN naszej szkoły to: R - Beata Kolecka i Wioletta Sieradzka, U - Weronika Kolecka i Adrian Kliber, N - dyrektor Jolanta Pokojowa, Anna Nowińska. W drugim etapie w/w odbiorcy uczestniczyć będą w warsztatach, które pozwolą uczestnikom projektu zaplanować działania budujące optymalne mechanizmy współpracy uczniowie - rodzice - nauczyciele, oparte na systematycznych działaniach, w których wszystkie trzy grupy biorą udział. Ostatnim etapem będzie przystąpienie do konkursu na najlepszy Program Współpracy, a nagrodą wyjazd studyjny przedstawicieli zwycięskich szkół do Londynu.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron