www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Gimnazjum w Opatówku - Warsztaty profilaktyczne
Dzisiaj jest środa, 21 lutego 2018 r., imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Aktualności oświata

Gimnazjum w Opatówku - Warsztaty profilaktyczne

22 listopada 2013 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla gimnazjalistów.

Warsztaty przeprowadzone zostały we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2013. Cele warsztatów zawierają się również w działaniach Szkolnego Programu Profilaktyki i w Programie Wychowawczym.

Zajęcia prowadzili specjaliści z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. We wszystkich klasach II w 30 osobowych grupach został zrealizowany program "Buntownicy" (warsztat dotyczący agresji i przemocy) z kolei we wszystkich klasach III również w 30 osobowych grupach zaprezentowano program "Uśpieni", poświęcony kształtowaniu umiejętności asertywnego odmawiania, wyrażania prośby o pomoc, dostarczający wiedzy i obalający mity na temat uzależnień.

Każdy z programów zawierał założenia merytoryczne oraz cele, a także zakładał oczekiwane efekty. Nadrzędnym celem programu "Buntownicy" było ukazanie skutków zachowań agresywnych, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego jesteśmy agresywni i jak możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach? Założeniem programu "Uśpieni" było kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji, odkrywanie mocnych stron każdego uczestnika, zwrócenie uwagi na istotę komunikacji i znaczenie więzi, kształtowanie planów, dążenie do osiągania celów.

Warsztaty były oparte na intensywnej pracy z młodzieżą, poszerzyły wiedzę uczniów, uświadomiły im własną odrębność i indywidualność, przypomniały o odpowiedzialności za własne życie, wybory i decyzje. Młodzież aktywnie i z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, dokonując głębszego wglądu w swoje zachowanie w sytuacjach trudnych. Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za pomoc w organizacji tego typu zajęć profilaktycznych dla młodzieży.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron