www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Gimnazjum w Opatówku - Szkoła współpracy
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności oświata

Gimnazjum w Opatówku - Szkoła współpracy

W dniach 24-25 lutego odbyły się warsztaty w zakresie ogólnopolskiego projektu ''Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły''.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły - Zespół 6RUN w składzie: 2 rodziców - p. Beata Kolecka i p. Izabella Janiak, 2 uczniów - Weronika Kolecka i Adrian Kliber oraz 2 nauczycieli - dyrektor szkoły p. Jolanta Pokojowa i p. Anna Nowińska. Założeniem projektu jest wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły. Przedstawiciele rady pedagogicznej uczestniczyli w warsztatach mających na celu uświadomienie roli rodzica i nauczyciela w szkole oraz przygotowanie do aktywnej współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami na terenie szkoły.

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego, zasad skutecznej współpracy z uczniami oraz z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami. Przedstawiciele rad rodziców uczestniczyli w warsztatach z zakresu uprawnień rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rady rodziców we współpracy z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i otoczeniem szkoły (środowiskiem lokalnym). Po szkoleniu przedstawiciele każdej ze szkół są zobowiązani do przeprowadzenia w swojej placówce debat dla poszczególnych odbiorców. Uczestnicy szkolenia zaproszą do współpracy innych nauczycieli, uczniów i rodziców ze swojej szkoły, dokonają analizy stanu współpracy, barier ograniczających współpracę, ale przede wszystkim zidentyfikują możliwości i obszary wspólnych działań na rzecz sukcesu uczniów. Szkolenia odbyły się w Pałacu Tłokinia.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron