www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - Rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka
Dzisiaj jest wtorek, 20 lutego 2018 r., imieniny: Anety, Lecha, Leona
Aktualności oświata

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - Rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka

21 listopada 2014 r. na godzinie wychowawczej odbył się apel poświęcony 25. rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.

Wystąpili uczniowie klasy szóstej: Klaudia Dąbrowska, Gabriela Kępa, Dorota Misiak, Marta Klepanda, Roman Niewiadomski i Paweł Gadomski. Przypomnieli swoim kolegom, jakie znaczenie ma Konwencja Praw Dziecka - najważniejszy na świecie dokument traktujący o prawach i wolnościach dziecka. 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i postanowił, że obchodzony będzie zawsze 20 listopada.

Uczniowie przypomnieli, że należy budować przyjazne relacje z rówieśnikami oparte na szacunku, wzajemnej pomocy, zrozumieniu i zaufaniu. Usłyszeliśmy, że nikt nie może łamać praw dzieci, oraz że zawsze mogą one liczyć na pomoc. Przypomniano, że prawa i obowiązki uczniów zawarte są w statucie szkoły. Organizatorzy apelu chcieli uświadomić, że znajomość swoich praw oznacza rozumne ich wykorzystanie. Jest to ściśle związane z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków. Apelowi towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez oddziały przedszkolne grupę "Misiaczki" i grupę "Słoneczka". Pod opieką Małgorzaty Urbaniak oraz Marleny Dryki przedszkolaki wykonały piosenkę "Kolorowe dzieci".

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron