www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Gimnazjum w Opatówku - Tutoring drogą rozwoju uczniów
Dzisiaj jest czwartek, 22 lutego 2018 r., imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Aktualności oświata

Gimnazjum w Opatówku - Tutoring drogą rozwoju uczniów

Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, polegającą na długotrwałej, sytematycznej i indywidualnej pracy, której celem jest wspieranie ucznia w rozwoju zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami.

Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia (podopiecznego) w rozwoju, w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej i osiąganiu samodzielności i dojrzałości. Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym - cechuje go podejście do ucznia jako osoby, która działa w wielu środowiskach, nie tylko w szkole.

Tutoring jest procesem i relacją trwającą od pół roku do kilku (kilkunastu) lat. Proces ten angażuje uwagę tutora, który aby móc wspierać ucznia, musi go dobrze poznać jako osobę (mocne/słabe strony, sytuację i doświadczenia, potrzeby i plany). Spotkania ucznia z tutorem są zaplanowane w regularnych odstępach czasu (co tydzień-dwa), zapewnia to możliwość czuwania nad postępami ucznia oraz modyfikowanie celów zgodnie z bieżącą sytuacją i potrzebami. Spotkania te odbywają się w szkole i trwają od kilkunastu minut do godziny. Optymalny tutoring możliwy jest wówczas, gdy obie strony (tutor i podopieczny) wyrażą wolę spotkania i rozmowy.

Tutoring zakłada cztery etapy współpracy:
- poznanie ucznia (jego talentów, mocnych i słabych stron, preferowanych stylów uczenia
  się, wartości, planów życiowych),
- wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych, w osiągnięciu których pomocny może być tutor
  i zaplanowanie działań zmierzających do ich osiągnięcia,
- realizację przyjętego planu współpracy,
- podsumowanie efektów współpracy tutorskiej.

Korzyści płynące z tutoringu:
- uczeń ma stworzone warunki i pomoc do wszechstronnego rozwoju,
- może regularnie spotykać się z nauczycielem - tutorem, który ma czas zarezerwowany tylko
  dla niego i traktuje go jako indywidualność,
- na spotkaniach uczeń może, między innymi dzięki wykorzystaniu testów czy ćwiczeń,
  poznać swoje uzdolnienia i predyspozycje, co ułatwia planowanie dalszej drogi edukacyjnej
  i zawodowej,
- tutor może pomóc uczniowi w wyznaczaniu celów na przyszłość oraz towarzyszyć w ich
  realizowaniu - zarówno uczniowi uzdolnionemu, jak i temu, który boryka się z różnego
  rodzaju trudnościami,
- nauczyciel ma możliwość lepszego poznania i współpracy z uczniem.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron