www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zespół Szkół w Rajsku - Spotkanie harcerzy i zuchów w Rajsku
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności oświata

Zespół Szkół w Rajsku - Spotkanie harcerzy i zuchów w Rajsku

Kurs Zastępowych i Przybocznych to całoroczny cykl szkoleń organizowanych przez Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego.

Szkolenia te skierowane są do harcerzy z drużyn Hufca, którzy mają pełnić w drużynach funkcje przybocznych i zastępowych, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami drużyn. Kurs skierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. Zajęcia prowadzone są w systemie comiesięcznym, obejmującym dwa dni pobytu z noclegiem. Każde spotkanie odbywa się w innej miejscowości, zazwyczaj w szkole, która jest jednocześnie siedzibą drużyny hufca. Obecnie trwa już 5 edycja kursu. Zajęcia kursu ZiP odbyły się 26 i 27 lutego w Zespole Szkół w Rajsku. Uczestniczyło w nich 55 kursantów - harcerzy i zuchów z 8 drużyn Hufca pod opieką 9 instruktorów (drużynowych). Zajęcia dotyczyły przygotowania do przyrzeczenia harcerskiego i obietnicy zuchowej. Wieczorne ognisko z harcerskimi piosenkami i marsz nocny szlakiem ciekawych miejsc Rajska zakończył pierwszy dzień kursu.

Następnego dnia po śniadaniu odbywały się zajęcia szkoleniowe, które po obiedzie podsumowano biegiem harcerskim sprawdzającym wiedzę i umiejętności przystępujących do przyrzeczenia i obietnicy. Szkolenia i punkty podczas biegu przygotowane były przez harcerzy starszych i wędrowników, którzy uczestniczą w kursie zdobywając kolejne stopnie harcerskie i umiejętności przekazywania wiedzy. Ognisko podsumowujące kurs było jednocześnie miejscem uroczystej obietnicy zuchów i przyrzeczenia harcerzy, którzy otrzymali znaczki zuchowe i krzyże harcerskie. Gospodyniami zajęć kursowych były drużynowe DH z Rajska dh Agata i dh Bernadetta. Ich zaangażowanie wraz z serdecznym wsparciem dyrektor szkoły przełożyły się na miły i bezpieczny pobyt w Rajsku. Nad sprawnym przebiegiem kursu czuwał dh Jacek Kamiński - komendant ZHP Powiatu Kaliskiego.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron