www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności pomoc społeczna
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Aktualności pomoc społeczna
Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2018-01-09
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku informuje o terminach posiedzenia komisji w roku 2018 r.
Świąteczna zbiórka żywności
2017-12-28
Wzorem lat ubiegłych w miesiącu grudniu 2017 r. została przeprowadzona świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących. Powyższa akcja pomocy została przeprowadzona we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu.
Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców
2017-12-22
GOPS w Opatówku, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2017 rok, w listopadzie, grudniu br. zrealizował akcję wywiadówek profilaktycznych dla rodziców.
Program domowych detektywów ''Jaś i Małgosia na tropie''
2017-12-22
GOPS w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo - profilkatycznego ''Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie'' dla uczniów klasy III i IV Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej i ich rodziców.
Program ''Spójrz inaczej na agresję''
2017-12-21
GOPS w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gm. Opatówek na 2017 rok w listopadzie i grudniu skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych ''Spójrz inaczej na agresję''
Spotkanie Wigilijne 2017
2017-12-20
W dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyła się wspólna Kolacja Wigilijna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku oraz dla dzieci i ich rodziców ze Świetlicy Słoneczko w Opatówku.
''Zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy''
2017-12-20
W dniu 18.12.2017 r. odbyło się szkolenie pt. ''Zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy'' skierowane dla nauczycieli ze szkół z terenu gminy Opatówek.
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron