Aktualności

Fantastyczne możliwości

[ 2023-01-13 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. „Fantastyczne możliwości”.
Warsztaty zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku dla V klas, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Warsztaty przeprowadziły Renata Szlenkier, Agnieszka Wałęsa pedagodzy posiadający uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Fantastyczne możliwości".
Celem programu "Fantastyczne możliwości" jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Zajęcia przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach, dyskutowali i przygotowywali potrzebne materiały. Liderzy sprawnie realizowali swoje zadania. Realizacja zajęć była dostosowana do możliwości i predyspozycji uczniów.

Efekty: Integracja dzieci. Współpraca w grupie. Wzmocnienie więzi rodzinnych. Umiejętne prowadzenie dyskusji. Wymiana doświadczeń i wrażeń. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Utrwalenie pozytywnych zmian w zachowaniach nastolatków. Nabycie umiejętności kierowania zespołem. Rozwijanie kreatywności. Analiza technik stosowanych w reklamie. Poznanie innych niż reklama środkach masowego przekazu sposobów promocji alkoholu. Wzrost samooceny i pewności siebie. Rozwinięcie umiejętność radzenia sobie z namowami rówieśników do picia alkoholu. Uodpornienie uczniów na negatywne wpływy środowiska rówieśniczego i mediów. Znajomość sposobów spędzania czasu wolnego bez sięgania po alkohol. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat konsekwencji picia alkoholu. Zostali zapoznani ze skutecznymi sposobami odmawiania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Edycie Banasiak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Pani Honoracie Wolniaczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku, za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 20222 -2023.

Tekst/zdjęcia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

 

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

wrzesień - 2023
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 [ 10 ]
11 12 13 14 15 [ 16 ] 17
18 19 20 21 22 23 [ 24 ]
25 26 27 28 29 [ 30 ]  
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek