Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi


Burmistrz Gminy Opatówek informuje na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 3. ust.2 pkt 9:

ppkt a) Firmą, świadczącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek jest: Firma Usługowo Handlowa Jartex Szczepań  arantowski, 62-800 Kalisz, ul. Zakopiańska 12, siedziba firmy 62-800 Kalisz ul. Zachodnia 55-57.
Kontakt do firmy:
(62) 762 37 01
Faks: (62) 762 37 08
E-mail: jartex@op.pl
Pozwolenie (wpis do działalności regulowanej) na odbiór odpadów z terenu gminy mają również:
- Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer Tymianek 20, 62-840 Koźminek,
- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO" Sp. z o.o., .ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz.

ppkt b) Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA.

ppkt d) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Opatówek. Usytuowany jest w Opatówku przy ulicy Parkowej na działce nr 719/1 (obok oczyszczalni ścieków)
Rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
- opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura - bez ograniczeń,
- metale - bez ograniczeń,
- tworzywa sztuczne - bez ograniczeń,
- opakowania szklane oraz szkło - bez ograniczeń,
- opakowania wielomateriałowe - bez ograniczeń,
- bioodpady - bez ograniczeń,
- zużyta baterie i akumulatory - bez ograniczeń,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń,
- odpady niebezpieczne - bez ograniczeń,
- przeterminowane leki i chemikalia - bez ograniczeń,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
  przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
  we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - bez ograniczeń,
- zużyte opony - 4 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości wielorodzinnej 4 szt.
  na mieszkanie),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe- bez ograniczeń,
- odpady budowlane i rozbiórkowe - 100 kg na rok (w przypadku nieruchomości wielolokalowej 100 kg
  na mieszkanie),
- popiół i żużel z palenisk domowych - bez ograniczeń.

Godziny otwarcia PSZOK:
W związku z panującą epidemią COVID-19, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, działa w ograniczony sposób. W związku z czym punkt otwarty jest dwa razy w tygodniu: w soboty w godz. 10:00 - 15:00 oraz w środy w godz. 13:00 - 18:00.

ppkt e) adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 2020 poz. 1893).
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
ul. Pryncypalna 132/134
93-373 Łódź

ppkt f) adresy punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:
Jopek recykling Dawid Jopek
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polna 17
63-440 Raszków
So-Masz
ul. Leśników Polskich 65
98-100 Łask

Punkty zbierania zużytych opon rolniczych:
RECYKL S.A.
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
tel. 612810611

Kalendarz wydarzeń

maj - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 [ 10 ] 11 [ 12 ]
13 14 [ 15 ] 16 17 [ 18 ] 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 [ 31 ]    
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek