Aktualności

Profilaktyka -"Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej"

[ 2024-06-04 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 skoordynował realizację programu wychowawczo - profilaktycznego "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej".

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Rajsku, Tłokini Wielkiej, Chełmcach w trzech grupach, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Zajęcia przeprowadziły Marlena Dryka, Bogumiła Włodarska, Katarzyna Galik kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

Cel główny: rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

Dbałość o zdrowie psychiczne uczniów jest równie ważne, jak ich sukcesy w nauce. Często to właśnie wewnętrzne rozterki i lęki uniemożliwiają dzieciom rozwijanie swoich talentów  i wykorzystanie w pełni własnych zdolności. Program Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej powstał właśnie po to, aby dać dzieciom wsparcie i narzędzia do radzenia sobie  z emocjami i trudnościami.  

Program opiera się na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu. Najważniejsze w programie jest więc dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm. 

Efekty:

- uświadomienie rodziców poprzez wysyłane im listy poprzedzające realizacje tematu, wzmocnienie wpływu programu,

- reedukacja stresu poprzez stosowanie ćwiczeń uważności,

- zbudowanie pozytywnych przekonań, myśli, rozumienia innych,

- wykreowanie postawy wdzięczności,

- zajęcia zaciekawiły dzieci, uczniowie chętnie brali w nich udział i dzielili się pomysłami,

- uczniowie zgodnie oznajmili, że w przyszłym roku szkolnym bardzo chcieliby kontynuować udział w dalszych zajęciach profilaktycznych.

 

 Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2024-2025.

 

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek