Projekt UE - Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, OpatówekNazwa projektu:
Wielkopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: Środowisko. Działanie: 4.3. Gospodarka wodno - ściekowa. Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno - ściekowa.

Zadanie 1: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek".
Zadanie 2: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek".

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych  zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Całkowita wartość inwestycji                            14.208.065,93 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego     7.332.786,67 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 03.07.2017 r.
Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2018 r.

Beneficjent: Gmina Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14.

Zobacz również:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek