Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"
Nazwa projektu:
Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel projektu:
Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Realizacja projektu:
W ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" znacząco podniesiony został poziom cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa zarówno urzędu jak i jednostek organizacyjnych gminy. Przyznane środki przeznaczone zostały na doposażenie urzędu oraz wybranych jednostek organizacyjnych w czterech obszarach:

Wyposażenie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek w nowoczesny system do prowadzenia oraz transmisji sesji Rady Miejskiej Gminy. System umożliwia prowadzenie obrad w trybie stacjonarnym, zdalnym oraz hybrydowym. Transmisja danych w obrębie działania systemu jest zabezpieczona przy wykorzystaniu metod szyfrowania wysokiego poziomu.

Zakup i wdrożenie systemu rejestracji pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu w Opatówku. System identyfikuje dziecko poprzez zbliżenie karty inteligentnej, a na podstawie odczytów kart generuje przejrzyste raporty wraz ze szczegółowym rozliczeniem opłat za pobyt dziecka. System znacząco usprawnił procedury naliczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

Zakup i wdrożenie różnorodnego sprzętu informatycznego i multimedialnego. Począwszy od komputerów typu laptop, w celu wymiany starszych stacji roboczych, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa środowiska informatycznego, poprzez urządzenia multimedialne i wielofunkcyjne dla zapewnienia pracownikom jednostek organizacyjnych gminy dostępu do nowoczesnych, szybkich i przyjaznych w użytkowaniu rozwiązań.

Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek. Sieć informatyczna urzędu wyposażona została w zaawansowaną ochronę sieciową poprzez wdrożenie urządzenia klasy UTM. Zakupiono także nowoczesny serwer, którego zadaniem jest bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych danych informatycznych pracowników urzędu.

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" pozwolił na znaczące podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Opatówek, począwszy od poprawy bezpieczeństwa informatycznego, przez usprawnienie procesów, aż po dostęp do najnowszych technologii multimedialnych.

Całkowita wartość projektu: 323610,00 zł
w tym wkład własny Gminy Opatówek: 0,00 zł

Zobacz również:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek