Projekty UE - Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego
Nazwa projektu: Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej 4. "Środowisko", Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałania 4.4.1. "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu".

Zadanie: Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego.

Cel projektu: Podniesienie atrakcyjności gminy objętej projektem wynikające z pełniejszego wykorzystania potencjału kulturalnego, kształtowanie pożądanych zjawisk społecznych
tj. aktywizacji społecznej i kulturalnej społeczności oraz integracja mieszkańców.

Planowane efekty:
- liczna instytucji kultury objętych wsparciem (w tym liczba zabytków nieruchomych): 1 szt.

Całkowita wartość projektu: 184 500,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 150 000,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 03.08.2020
Data zakończenia projektu: 31.12.2020

 

Zobacz również:

Kalendarz wydarzeń

lipiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 [ 28 ]
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek