www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: ZUMI.pl / Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności
Dzisiaj jest czwartek, 27 października 2016 r., imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Aktualności Oświata | Sport i kultura
Powiatowe Spotkanie z Kulturą
2016-10-26
21 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku, na zaproszenie Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, odbyło się Powiatowe Spotkanie z Kulturą.
Akcja ''Bezpieczny Opatówek''
2016-10-24
W październiku 2016 roku, w ramach współpracy Wójta Gminy Opatówek z Komisariatem Policji w Opatówku, zrealizowano kolejne zadanie w odniesieniu do akcji ''Bezpieczny Opatówek''.
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy
2016-10-21
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Gminy Opatówek zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 27 października 2016 r., godz. 10:00.
Najczęściej występujące przyczyny wypadków w rolnictwie
2016-10-19
Rolnictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki. Praca rolnika stwarza wiele zagrożeń powodujących wypadki, a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia.
III Warsztaty ruchowe - Nordic Walking
2016-10-18
50 uczestników projektu ''Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu'' zakończyło naukę Nordic Walking pod okiem instruktora p. Marka Matysiaka.
Gminny Dzień Edukacji Narodowej
2016-10-17
13 października 2016 roku w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zagraniczna wizyta w Marianówce na Ukrainie
2016-10-14
W dniach 7-10 października br. delegacja z gminy Opatówek udała się z wizytą do Marianówki na Ukrainie - niewielkiej miejscowości zlokalizowanej w obwodzie żytomirskim.
Międzynarodowy Festiwal Organowy ''Jesień Organowa - Chełmce 2016'' zakończony
2016-10-13
Dobiegł końca I Międzynarodowy Festiwal ''Jesień Organowa - Chełmce 2016''. Pierwsza edycja organowego wydarzenia pod Patronatem Honorowym Biskupa Kaliskiego przyciągnęła liczne grono melomanów.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu
2016-10-12
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że od dnia 12 października 2016 roku na okres 60 dni będzie wyłożony do wglądu ''Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa''.
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
Władze Gminy
strzalka Wójt Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Gminy
strzalka Rada Gminy
Urząd Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Samodzielne Stanowiska
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Schemat Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron