www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Inwestycje w gminie › 2017
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Inwestycje w gminie - 2017 rok

Wydatki majątkowe na 2017 rok:

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gm. Opatówek 3 820 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek, gm. Opatówek 3 283 000
Budowa sieci wodociągowej w m. Cienia-Folwark - Michałów Drugi 60 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II 650 000
Wiaty przystankowe 30 008
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675537 P ul. Kaliska w m. Szałe 1 326 406
Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szałe - Opatówek 20 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" 508 689
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Wiśniowej, Różanej, Zielonej, Sosnowej, Cyprysowa, Porzeczkowej, Działkowej w m. Szałe 70 000
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szulec - Józefów 500 000
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci 85 000
Przebudowa drogi w m. Słoneczna 70 000
Wykonanie opracowań konserwatorskich i architektoniczno - budowlanych dla remontu - sanacji budynku oficyny podworskiej zlokalizowanej w Opatówku ul Kościelna 17 20 000
Zakup centrali telefonicznej 18 000
Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku 3 500 000
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. 18 720
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek 400 000
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 100 000
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej 11 241
Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Michałów Drugi 470 400
Termomodernizacja wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. Opatówek 573 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Sierzchów 488 400
Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego 606 000
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni 150 000
Program rewitalizacji w gminie Opatówek 35 200
Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego 1 120 500
RAZEM: 17 934 564

.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron