www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Projekty unijne › Budowa kanalizacji w m. Szałe, etap II
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Budowa kanalizacji w m. Szałe, etap II

Budowa kanalizacji w m. Szałe, etap II
Gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe - etap II do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach PRIORYTETU: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIA: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Kwota projektu: 5 891 946,68 zł, kwota dofinansowania: 3 053 752,85 zł.

Projekt techniczny inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w celu ujęcia ścieków z zabudowań, podłączonych za pomocą przykanalików. Projekt obejmuje następujący zakres rzeczowy: projektowana kanalizacja grawitacyjna wraz z odgałęzieniami sieciowymi - 12089 mb, kanalizacja tłoczna - 329,80 mb, zakrycie rowu melioracyjnego - 386,60 mb, budowa przepompowni ścieków - 1 szt., budowa komory krat i komory pomiarowej - 2 kpl. W dniu 14 kwietnia 2016 r. Gmina Opatówek ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma RPM S.A. z Lublińca za kwotę 2 603 126,91 zł. W dniu 14 czerwca 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy. Planowany termin wykonania prac to koniec września 2017 roku.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron