www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Miasta partnerskie
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Miasta partnerskie

Říčany
Říčany to miasto w centrum Republiki Czeskiej. Usytuowane jest z południowo-wschodniej strony Pragi, 20 km od centrum stolicy. Jest to spokojna, otoczona licznymi lasami miejscowość, którą zamieszkuje ok. 13 tys. osób. W Říčany funkcjonują dwie szkoły podstawowe oraz dwie szkoły średnie. Jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta są ruiny zamku pochodzącego z epoki wczesnego gotyku. Jest to jeden z najstarszych kamiennych zamków w Republice Czeskiej. Spośród zabytków wymienić można także: Kościół św. Piotra i Pawła oraz Kolumna Marian zlokalizowane na placu Masaryka, Stare Miasto, były Dom Opłat Celnych, Muzeum wystaw współczesnych oraz zabytkowa stacja kolejowa. W mieście funkcjonuje rozbudowany kompleks sportowy - rekreacyjny oferujący profesjonalne boiska do gry w rugby, piłkę nożną, hokej na lodzie i tenis stołowy, a także korty tenisowe, siłownię ze strefą fitness, sale taneczne oraz liczne szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe.

26 sierpnia 2016 r. podpisane zostało porozumienie o międzynarodowej współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Opatówek a gminą Říčany w Czechach. Celem porozumienia jest wspieranie kontaktów międzyludzkich i społecznych oraz nawiązywanie i utrwalanie przyjacielskich więzi pomiędzy mieszkańcami obu miejscowości, a także rozwijanie wszechstronnej współpracy pomiędzy miejscowościami, w szczególności w zakresie: wzajemnego poznawania kultury, tradycji i historii narodowych, wzmacniania relacji gospodarczych i kulturowych, budowania relacji między instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania samorządem oraz współpracy w korzystaniu ze środków funduszy Unii Europejskiej.

 

Marianówka
Marianówka jest niewielkim osiedlem typu miejskiego położonym w obwodzie żytomierskim na Ukrainie. Liczy blisko 1500 mieszkańców, z których ok 80% jest pochodzenia polskiego. W miejscowości funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia oraz przyszkolna biblioteka. Głównym pracodawcą w regionie jest huta szkła wytwarzająca butelki do farmaceutyków, zatrudniająca ponad 400 osób. Corocznie jesienią lokalne władze organizują Dzień Marianówki - święto wszystkich mieszkańców.

W październiku 2016 r. przedstawiciele gminy Opatówek udali się do Marianówki na Ukrainie z wizytą, której głównym celem było podpisanie listu intencyjnego wyrażającego wolę nawiązania w przyszłości partnerskich relacji przez oba samorządy.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron