www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Już kilkanaście miesięcy funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej można poznać oczekiwania użytkowników internautów.

Dzięki programowi MSWiA Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przez Internet, można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom wszelkie problemy. Pojawiły się także możliwości dodawania zdjęć i komentarzy oraz potwierdzania już zgłoszonych zagrożeń.

Od dnia 28 lipca 2017 r. została udostępniona użytkownikom nowa, ulepszona wersja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego czasu, wprowadzono następujące zmiany i modyfikacje:
- wprowadzono funkcję wylogowywania się z aplikacji; zrezygnowano z automatycznego 
  usuwania zagrożeń z mapy po upływie miesiąca od chwili naniesienia
- dodano statusy ''Potwierdzone (wyeliminowane)", oraz ''Żart lub pomyłka"
- dodano funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie zagrożeń o statusie ''Niepotwierdzone'' 
  przez tydzień od daty nadania takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu 
  ''Potwierdzone (wyeliminowane)". Zagrożenia w statusie ''Żart lub pomyłka" usuwane będą 
  z mapy niezwłocznie
- umożliwiono użytkownikowi dopisywanie podczas nanoszenia zagrożenia oprócz daty 
  i godziny zdarzenia, również pory dnia oraz dni tygodnia
- umożliwiono wprowadzanie przez użytkowników krótkich opisów tekstowych 
  (do 500 znaków) oraz dołączania do 3 plików (JPG, PDF, 3gp, mov, doc, txt) o łącznej 
  maksymalnej wielkości 5MB
- dodano w dossier zagrożenia ID zagrożenia i daty naniesienia zagrożenia
- wydano wersję na urządzenia mobilne
- wydano wersję szkolną aplikacji
- połączono kategorie zagrożeń: ''niewłaściwa infrastruktura drogowa" oraz ''nieprawidłowe 
  oznakowanie drogi" i pozostawienie ich pod hasłem ''niewłaściwa infrastruktura drogowa"
- mieniono dotychczasową etykietę zagrożenia ''miejsce grupowania się małoletnich" na 
  ''grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją"
- dodano nową kategorię zagrożeń ''Wałęsające się bezpańskie psy".

Jesteśmy przekonani, że to ułatwi mieszkańcom dokonywanie zgłoszeń przy użyciu tej aplikacji.

W Wielkopolsce od kiedy działa KMZB, Policja otrzymała ponad 40 tys. zgłoszeń za pomocą tego programu. Ponad 40 % zgłoszeń jest potwierdzonych. Zadaniem Policji jest wyeliminowanie wskazanego zagrożenia albo zainteresowanie sprawą służby, w których kompetencji leży dane zagadnienie.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone ulepszenia jeszcze bardziej ułatwią mieszkańcom dokonywanie zgłoszeń przy użyciu tej aplikacji.

Link do KMZB: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron