www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - konserwator, elektryk
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - konserwator, elektryk

Urząd Miejski Gminy Opatówek zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownika na stanowisko konserwatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - elektryka.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku
  konserwatora sieci wodociągowej włącznie z uprawnieniami elektrycznymi
- wykształcenie minimum zawodowe
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne D, uprawniające do zajmowania się eksploatacją
  urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją
  urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji
- doświadczenie w obsłudze stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
- umiejętność wykonywania przyłączy wodociągowych i napraw sieci wodociągowej
  i kanalizacyjnej
- umiejętność wykonywania napraw urządzeń elektrycznych w stacjach uzdatniania wody,
  oczyszczalni i przepompowniach ścieków
- prawo jazdy

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy Kandydata do pracy
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie zaświadczeń potwierdzających ukończone kursy, szkolenia
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, w terminie do dnia 25.09.2017 do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron