www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Firma Jartex będzie odbierać odpady na terenie gminy
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności

Firma Jartex będzie odbierać odpady na terenie gminy

Urząd Gminy informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. nastąpi zmiana firmy świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Opatówek.

W drodze przetargu nieograniczonego została wyłoniona Firma Handlowo-Usługowa Jartex Szczepan Jarantowski, która będzie świadczyć usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r. Firma ta wyposaży Państwa nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane, worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz dostarczy harmonogram odbioru odpadów (będzie on również dostępny na stronie internetowej www.opatowek.pl).

Od 1 lipca ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek w ramach dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami (7zł/os. - segregowane, 11zł/os.- niesegregowane), odbywać się będzie odbiór odpadów zmieszanych co 2 tygodnie (pojemnik), natomiast selektywnie zebranych raz w miesiącu. Worki wraz z kolorystyką pozostały bez zmian: worek niebieski - papier; worek żółty - tworzywa sztuczne i metale oraz$worek zielony - szkło.

Firma EKO będzie odbierać od Państwa swoje pojemniki i stelaże według harmonogramu, który został zamieszczony na stronie internetowej www.opatowek.pl i podany do wiadomości poprzez system powiadamiania SMS i kurendy.

Dodatkowe informacje dot. segregacji odpadów:

ODPADY ZIELONE (tj. skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie - worek brązowy)
Worki do gromadzenia odpadów zielonych można zakupić w Biurze Obsługi Klienta firmy Jartex przy ul. Zachodniej 55-57 w Kaliszu, odpady zielone - odbiór od 1 kwietnia do 1 października co dwa tygodnie, worki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

ODPADY BUDOWLANE I POROZBIÓRKOWE
Odpady budowlane i porozbiórkowe inne niż niebezpieczne, odbierane będą w ilości maksymalnie 50kg/nieruchomość, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela lub administratora nieruchomości.

DODATKOWY POJEMNIK NA POPIÓŁ
Popiół, w okresie od 1 listopada do 31 marca, odbierany będzie jeden raz w miesiącu (jedna nieruchomość może posiadać maksymalnie dwa 120-litrowe pojemniki do gromadzenia popiołu). Wyposażenie w dodatkowy pojemnik na popiół z palenisk domowych zapewnia właściciel nieruchomości w przypadku niewystarczającego pojemnika na odpady zmieszane. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w/w pojemników firmie Jartex.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron