www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zakończenie roku szkolnego w gminie Opatówek
Dzisiaj jest niedziela, 25 lutego 2018 r., imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Aktualności oświata

Zakończenie roku szkolnego w gminie Opatówek

Zakończył się pracowity rok szkolny dla uczniów i nauczycieli w szkołach w gminie Opatówek. Był to rok dobrych wyników na sprawdzianach i egzaminach, obfitujący w osiągnięcia dzieci i młodzieży w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Szkoła Podstawowa w Opatówku

24 czerwca o godz. 8:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-III w szkole filialnej w Sierzchowie. W uroczystości wzięli udział: sołtys wsi Sierzchów Stanisław Suchecki, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny podziękował uczniom za pracę, a rodzicom za zaangażowanie na rzecz szkoły i wręczył nagrody książkowe wyróżnionym uczniom.

O godz. 9:00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas I-V szkoły macierzystej w Opatówku. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Małgorzata Matysiak. Po wprowadzeniu sztandaru i zaśpiewaniu hymnu państwowego przez społeczność szkoloną, wicedyrektor szkoły Izabela Dubanowicz powitała wszystkich zebranych i oddała głos dyrektorowi szkoły Mateuszowi Przyjaznemu, który podsumował pracę szkoły w roku szkolnym 2015/2016. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za całoroczną pracę oraz pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, wielu nagród w konkursach i zawodach sportowych. Przedstawił dane dotyczące sprawności nauczania w roku szkolnym 2015/2016 w klasach I-VI, która wyniosła 98,86% i średnią klas IV-VI - 4,36 oraz frekwencję klas I-VI - 93,41%. Najlepszą średnią klas IV-VI osiągnęła klasa Vc - 4,59.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród Wójta Gminy dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, zachowaniu, w sporcie i działalności artystycznej. Nagrody Wójta otrzymali: Alicja Leń (kl. IVd), Hanna Warszewska (kl. Va) i Malwina Olszewska (kl. Vc). Pozostali uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, otrzymali nagrody dyrektora szkoły i świadectwa z wyróżnieniem. Wicedyrektor szkoły Izabela Dubanowicz wręczyła medale dla najlepszych sportowców szkoły. Na koniec roku szkolnego 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Opatówku, w wyniku rocznych zmagań sportowych, okazała się najbardziej usportowioną szkołą powiatu kaliskiego. Oficjalną część uroczystości zakończono hymnem szkolnym. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie z rąk wychowawców odebrali świadectwa.

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było zakończenie szkoły przez uczniów klas szóstych, które odbyło się o godzinie 12:00. Po powitaniu wszystkich przez wicedyrektor szkoły Izabelę Dubanowicz, głos zabrał dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny i goście, wśród których byli: ks. prałat Władysław Czamara, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka oraz przewodnicząca rady rodziców Honorata Warszewska. Skierowali oni do naszych absolwentów ciepłe słowa i życzyli dalszych sukcesów w nauce. Odchodzących uczniów pożegnała przedstawicielka klas piątych - Izabela Mazurowska. Natomiast w imieniu rodziców klas szóstych głos zabrał Krzysztof Milczarek. Najlepszymi uczennicami klas szóstych ze średnią 6,0 okazały się Julia Łuczak i Martyna Wosiek (obie z klasy VIc). Nagrody Wójta otrzymali: Karolina Łuczak (kl. VIa), Wiktoria Gawłowicz (kl. VIa), Bartosz Milczarek (kl. VIb), Adrian Olejnik (kl. VIb), Julia Łuczak (kl. VIc) oraz Martyna Wosiek (kl. VIc). Następnie dyrektor szkoły wręczył uczniom nagrody książkowe ufundowane przed radę rodziców oraz świadectwa z wyróżnieniem, a wychowawcy klas wręczyli świadectwa swoim podopiecznym. Uczniowie klas szóstych złożyli kwiaty pod tablicą patrona szkoły i zapalili znicz pod Dębem Katyńskim. Ważną częścią uroczystości była ceremonia ślubowania absolwentów i przekazanie pocztu sztandarowego klasom piątym. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez szóstoklasistów, która rozbawiła, a także wzruszyła do łez zebranych w auli szkolnej.

Gimnazjum w Opatówku

24 czerwca o godz. 9:00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas I i II, natomiast o godz. 10:30 odbyło się pożegnanie absolwentów gimnazjum. W czasie uroczystości obecni byli: dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku Małgorzata Matysiak, przedstawiciel GS "Samopomoc Chłopska" Stanisław Kuś, przewodnicząca rady rodziców Wioletta Sieradzka oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie. W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły podsumowała trzyletni okres pobytu absolwentów w opatóweckim gimnazjum. Dla większości uczniów był to czas wytężonej pracy, co przełożyło się na wyniki w nauce. 24 absolwentów ukończyło szkołę z wyróżnieniem, 7 uzyskało najwyższe wyróżnienie - laur Złotego Absolwenta. Uzyskali go: Aleksandra Zimna, Natalia Strippel, Roksana Stępień, Oliwia Dębowa, Monika Birska, Mikołaj Kaźmierczak i Gabriela Woźna.

Dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, angażowali się w życie szkoły, odnosili sukcesy w konkursach oraz zawodach sportowych, nagrody ufundował Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Nagrody otrzymali: z klas I - Katarzyna Szafirowicz, z klas II - Martyna Dziedzic i Iwona Tomczak, z klas III - Aleksandra Zimna, Mikołaj Kaźmierczak, Natalia Strippel, Oliwia Dębowa, Damian Marciniak, Elżbieta Mazurowska i Karolina Janiak. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymała Aleksandra Zimna. Uczniom złożono gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. Rodzicom absolwentów wręczono listy gratulacyjne oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Dyrektor życzyła uczniom wspaniałych wakacji, a po wakacjach dobrych wyborów i spełniania marzeń, które motywują do działania.

Zespół Szkół w Chełmcach

24 czerwca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość była podzielona na dwie części. Podczas pierwszej z nich ze szkołą żegnali się tegoroczni uczniowie i absolwenci szkoły podstawowej. W części drugiej świadectwa oraz nagrody otrzymali uczniowie i absolwenci klas gimnazjalnych. Całość dopełniła inscenizacja oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez tegorocznych absolwentów gimnazjum. Najlepsi uczniowie za swe osiągnięcia uhonorowani zostali nagrodami Wójta Gminy Opatówek. Było ich w tym roku dwanaście. Specjalne nagrody przyznane przez grono pedagogiczne otrzymali absolwenci gimnazjum: Joanna Cofalska, Agnieszka Kaleta, Patrycja Krasnowska, Maria Krygier i Krzysztof Wlazły. Zostali oni nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce oraz wielokrotne wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

Rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach należy uznać za bardzo udany. W szkole podstawowej 26 uczniów, a w gimnazjum 27 uzyskało świadectwo z wyróżnieniem. Świadczą o tym również bardzo wysokie lokaty uczniów w konkursach przedmiotowych na etapach wojewódzkich i ogólnopolskich oraz turniejach wiedzy. Również bardzo korzystnie wypadły wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych. Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom obsługi serdecznie dziękujemy za pracę, pomoc i wsparcie w mijającym roku szkolnym. Życzymy wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych dni podczas nadchodzących wakacji i urlopów.

Zespół Szkół w Rajsku

23 czerwca uczniowie klasy VI SP i III gimnazjum odebrali dyplomy ukończenia szkoły oraz nagrody za najlepsze wyniki w nauce i działalność na rzecz społeczności szkolnej ufundowane przez szkołę i radę rodziców. Nagrody Wójta Gminy Opatówek przekazał uczniom Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, a ks. proboszcz Piotr Bałoniak wręczył im upominki - kompendium wiedzy dobrego katolika.

W części artystycznej uczniowie klas V SP i II gimnazjum pożegnali starszych kolegów i koleżanki wręczając im drobne upominki. Później przyszedł czas na zaprezentowanie się uczniów klasy VI, którzy krótkim programem artystycznym pożegnali społeczność szkoły podstawowej. Na koniec wystąpili gimnazjaliści, którzy swój występ rozpoczęli od zatańczenia Poloneza, a następnie podziękowali dyrektor szkoły, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za naukę, opiekę, wychowanie i wspieranie ich rozwoju.

24 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz rozdanie świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych za wyniki w nauce, czytelnictwo, frekwencję i działalność na rzecz szkoły oraz nagród Wójta Gminy Opatówek dla pozostałych klas.

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej

"Nikt Wam nie powie żegnaj, mówimy Wam do widzenia..." - takimi słowami zostali pożegnani w dniu 24 czerwca uczniowie klasy VI SP i III gimnazjum. Z rąk dyrektor szkoły Teresy Kobierskiej otrzymali oni świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe za osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe oraz pamiątkowe dyplomy za wzorową frekwencję. Uczniowie mający najwyższą średnią ocen z klasy VI to: Mateusz Cieślak, Julia Gibus, Martyna Pilas, Mateusz Grzeluszka, Jakub Klepanda, Julia Wanga i Milena Kłodzińska oraz z klasy III gimnazjum: Aleksandra Banasiak, Natalia Pilas, Julia Reksa, Aleksandra Bryła. Nagrody za sukcesy sportowe wręczono Jakubowi Klepandzie (klasa VI) oraz Michałowi Jachowi (klasa III). Mateusz Cieślak i Aleksandra Banasiak otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek, które wręczyli Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Szlenkier. Rodzice szóstoklasistów i trzecioklasistów otrzymali listy gratulacyjne oraz specjalne podziękowania za pracę na rzecz klasy i szkoły. W tym roku szkolnym szkołę podstawową ukończyło trzynaścioro uczniów i tyle samo stało się absolwentami gimnazjum. Dodatkowo za godną służbę przy poczcie sztandarowym podziękowania otrzymali: Mateusz Wąsik, Julia Gibus i Martyna Pilas. Za aktywną pracę w zespole tanecznym nagrody otrzymali: Aleksandra Bryła, Aleksandra Banasiak, Natalia Olejniczak, Natalia Pilas, Julia Reksa i Klaudia Nowak. Niebywałym osiągnięciem była 100% frekwencja Ewy Zawadzkiej, która nie opuściła ani jednej godziny w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum.

O godz. 11:00 odbyła się druga część uroczystości. Do grona gości dołączył radny gminy Opatówek Damian Jakóbczak. Po krótkiej części artystycznej, przygotowanej przez p. Ewę Janiak, przyszedł czas na świadectwa z biało-czerwonym paskiem, nagrody, wyróżnienia i podziękowania. W poszczególnych klasach otrzymali je: Katarzyna Klepanda, Karolina Wąsik, Kornelia Gibus, Witold Kearney - klasa II gimnazjum; Dorota Misiak, Jakub Jakubczak, Marta Klepanda - klasa I gimnazjum; Franciszek Jakóbczak, Paulina Leszczyńska, Anna Wielgocka, Julia Sztrajt, Dominika Błaszczyk, Magdalena Pietrzak i klasa V SP; Anna Śnieguła, Aleksandra Klepanda, Paulina Pilas, Aleksandra Cepak - klasa IV SP. Dużym wyróżnieniem dla uczniów osiągających najwyższą średnią w klasie jest nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Opatówek. W tym roku były to kalkulatory i słuchawki, za które składamy serdeczne podziękowania. Na pochwałę zasłużyli również uczniowie klas młodszych: Kacper Dębowy, Jan Gibus, Krystian Janiak, Maria Jopek, Anna Karwacka, Kacper Mróz, Karolina Perskawiec, Dominika Rybicka, Gabriela Stępień, Anna Wywijas - klasa III SP; Alicja Kłodzińska, Cezary Dolny, Gabriela Połośka, Maja Witkowska, Patryk Pietrykowski, Stanisław Klepanda, Bartosz Janik, Maja Grzeluszka, Nadia Pietrykowska, Mikołaj Borwik, Adam Maciejewski, Bartosz Korzeniewski, Antoni Matuszczak - klasa II SP; Jakub Jach, Nikola Leszczyńska, Lidia Dolny, Justyna Ciesielska, Marta Machelak, Maria Jakóbczak, Bartosz Kasperaszek, Izabela Wolf, Tomasz Janik, Jolanta Rybicka, Nadia Kubczyk - klasa I SP. Wójt Gminy pamiętał także o najmłodszych. Wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym obdarowane zostały barwnymi puzzlami. Dyrektor szkoły złożyła podziękowania Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu za ufundowanie nagród, Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi i radnym gminy Markowi Szlenkierowi i Damianowi Jakóbczakowi za uświetnienie swoją obecnością uroczystości zakończenia roku szkolnego, Arlecie Reksie za jej wkład pracy na rzecz szkoły, zaangażowanie, wysiłek i bezinteresowność w czasie sześcioletniego pełnienia funkcji przewodniczącej rady rodziców, wszystkim sponsorom i przyjaciołom szkoły za różnorodną pomoc oraz życzyła wszystkim dni pełnych relaksu, słońca, niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron