www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Szkoła Podstawowa w Opatówku - Ślubowanie klas pierwszych
Dzisiaj jest niedziela, 25 lutego 2018 r., imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Aktualności oświata

Szkoła Podstawowa w Opatówku - Ślubowanie klas pierwszych

10 października br., wzorem lat ubiegłych, odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Ta symboliczna chwila przyjęcia w poczet uczniów z pewnością na długo zostanie w pamięci pierwszaków oraz ich rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się od hymnu państwowego i wprowadzenia sztandaru. Następnie wicedyrektor szkoły Izabela Dubanowicz powitała rodziców, dziadków, nauczycieli, pierwszoklasistów oraz przybyłych gości: Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica, Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Bąkowskiego, dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Arkadiusza Łańducha, dyrektora Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku Jolantę Pokojową, przewodniczącą rady rodziców Honoratę Warszewską oraz przedstawiciela Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzatę Matysiak.

W pierwszej części uroczystości uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne i aktorskie. Umiejętności i talent dzieci wzbudził podziw zebranych w szkolnej auli widzów, którzy kilkakrotnie przerywali występ, nagradzając młodych artystów gromkimi brawami. W dalszej części uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny, który podziękował uczniom za piękny występ. W swojej wypowiedzi zapewnił rodziców, że w naszej szkole dzieci będą miały dobre warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań i nawiązywania przyjaźni.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów ślubowania. Wszyscy pierwszoklasiści podniesieniem w górę prawej ręki złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystego pasowania wszystkich pierwszoklasistów dokonał dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny, a wychowawczynie poszczególnych klas: Agnieszka Kaźmierczak, Maria Pogorzelec, Ala Lintner i Klaudia Kubacka, wręczyły dzieciom kolorowe dyplomy mające przypominać o tej niezwykłej uroczystości. Uczniowie otrzymali też prezenty ufundowane przez władze gminy, radę rodziców oraz samorząd uczniowski. Zgodnie z ceremoniałem szkolnym pierwszoklasiści oddali hołd patronowi szkoły. Przedstawiciele klas złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą J. Kusocińskiego.

W dalszej części uroczystości głos zabrała przewodnicząca samorządu szkolnego Zuzanna Kaźmierczak, która powitała najmłodszych uczniów w murach naszej szkoły i zapewniła, że pierwszaki zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony starszych koleżanek i kolegów. Głos zabrali też zaproszeni goście: Krzysztof Dziedzic i Paweł Bąkowski, którzy życzyli dzieciom wielu sukcesów w nauce i radości ze zdobywania wiedzy. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Mamy nadzieję, że październikowe święto stało się dobrym początkiem na drodze edukacji szkolnej tegorocznych pierwszoklasistów.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron