www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zespół Szkół w Chełmcach - Podsumowanie projektu profilaktycznego
Dzisiaj jest wtorek, 20 lutego 2018 r., imieniny: Anety, Lecha, Leona
Aktualności oświata

Zespół Szkół w Chełmcach - Podsumowanie projektu profilaktycznego

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Chełmcach, w ramach wczesnej profilaktyki, realizowany był Program ''Cukierki''.

Zajęcia odbywały się w okresie od 12 października do 15 grudnia 2015 r. Zajęcia prowadzone były przez Iwonę Frątczak, a uczestniczyli w nich uczniowie z kl. IIa (14 uczniów), kl. IIb (15 uczniów) oraz kl. IV (19 uczniów). Program "Cukierki" to zajęcia, w których nauczyciel podjął temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność.

Program powstał w oparciu o bajkę autorstwa Agnieszki Grzelak. Czytanie fragmentów bajki "Cukierki" podczas spotkań z uczniami było pretekstem do podjęcia tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych nie został ukazany wprost. Lektura pobudzała do przemyśleń, refleksji, uczyła prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Dzieci otrzymały informacje gdzie szukać pomocy. Połączenie bajki z aktywną pracą dało możliwość szukania dróg rozwiązań. Wskazane zostały sposoby wzmacniania czynników chroniących, takich jak więź z bliskimi dorosłymi i nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Dzieci nabyły umiejętności, które mogą doskonalić w następnych latach rozwoju i edukacji.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron